Европски дан жртава – Стварамо мрежу подршке

Србија обележава Европски дан жртава злочина покретањем кампање јачања свести јавности „Стварамо мрежу подршке“ промовисање права жртава, разумевање њиховог положаја и снажење подршке коју заслужују.


Почела јавна расправа о новом акционом плану за подршку жртвама

Министарство правде Србије упутило је данас Влади нови двогодишњи Акциони план за спровођење Националне стратегије за унапређење положаја оштећених у кривично правном поступку. Овоме је претходило и отпочињање јавне расправе која ће трајати до 5. марта 2023. године. У оквиру овог консултативног процеса биће одржан и Округли сто о Предлогу Акционог плана 2023-2025 који ће бити одржан 28. фебруара 2023. године у Палати Србије (сала 470), са почетком у 11х.


Нови акциони план за спровођење стратегије за подршку жртвама

Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела један од посебних приоритета Министарства правде, усклађен са опредељењем Србије са обезбеди приступ правди у којем се жртва ставља у средиште кривично-правног поступка. Том циљу је посвећена и Национална стратегија за унапређење положаја оштећених у кривично правном поступку, која се спроводи по јасно дефинисаним акционим плановима.


16 дана активизма - подршка жртвама

Чињеница да су милиони људе сваке године жртве криминала, али и да грађани широм света па и у Србији мало познају права жртава и имају недовољно развијено разумевање положаја оштећених. Уз то Истраживања су показала да и сами оштећени исказују низак степен самопрепознавања себе као жртве, те да је емпатија друштва према жртвама мала или често декларативна али без стварног разумевања.


Изазови у остваривању права на накнаду штете

Остваривање права на накнаду штете једно је од важних права жртава кривичних дела на чијем унапређењу Србија континуирано мора да ради. У том циљу израђене су и „Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку“, а о њиховој примени дискутовали су и представници правосуђа на округлом столу који је организовала Мисија ОЕБС-а у Србији.


Жртве у кривичном поступку - Изазови адвокатуре

Унапређење положаја жртава и сведока подразумева и њихов положај у самом кривичном поступку, а у томе значајну улогу играју и адвокати односно пуномоћници оштећених. У оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, и у складу са Националном стратегијом за унапређење положаја жртава и сведока, Мисија ОЕБС-а у Србији организовала је током 2022. године серију обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених.


Значај комуникацијских вештина у раду са жртвама криминала

Остваривање права жртава подразумева адекватно опхођење према жртвама и сведоцима, а то значи познавање њихових права, као и психолошких карактеристика жртава и вештина комуникација.


Почели инструктивни семинари за полицијске службенике

Права оштећених и представљање Обавезне инструкције МУП-а за поступање према оштећенима – у средишту су дводневних Инструктивних семинара за полицијске службенике Министарства унутрашњих послова које у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ као изабрани партнер Министарства правде, организује Мисија ОЕБС-а у Србији.


Обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених

Адвокати у улози пуномоћника оштећених имају изузетно важну улогу у остваривању права жртава кривичних дела. Право на ангажовање пуномоћника из реда адвоката гарантују закони, а да то право има обавезан је да га информише већ при првом контакту сваки овлашћени орган са којим је жртва дошла у контакт без обзира да ли се ради о полицији, тужилаштву суду или специјализованој невладиној организацији.


Унапређење поступања полиције као прве контакт тачке за жртве

Полиција је најчешћа прва контакт тачка жртава и сведока криминала. То додатно указује на потребу континуираног унапређивања поступања полиције у контакту са жртвама и сведоцима кривичних дела. Национална стратегија за унапређење положаја жртава и сведока са пратећим Акционим планом зато подразумева и низ нормативних унапређења, али и континуирану едукацију свих пружалаца помоћи и подршке жртвама, па и припадника полиције.


Трговина људима и даље већим делом нерегистрована

Према званичним статистикама, прошле године у Србији је идентификовано 46 жртава трговине људима. Годину дана раније било их је 57, а 2019. године 39. Међутим, стваран број жртава је око десет пута већи, речено је на дискусији коју је данас поводом Европског дана жртава кривичних дела организовао Београдски центар за безбедносну политику.


Остварени помаци у унапређењу права и положаја жртава

Национална стратегију за унапређење положаја жртава и сведока за период 2020-2025. године, која се реализује кроз Акциони план успешно се спроводи, констатовано је на стручном скупу који је поводом Европском дана жртава кривичних дела организован а у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела“ који финансира Европска унија, а као изабрани партнер министарства правде спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији.


Европски дан жртава – национална стратегија даје резултате

Приступ правди у којем се жртва ставља у средиште кривично-правног поступка, опредељење је које је прихватила и Србија, а у последње четири године остварила и значајне напретке.


Мисија ОЕБС-а у Србији и Делегација ЕУ обележавају Европски дан жртава кривичних дела уз допринос Србији у бољем третману жртава

Поводом Европског дана жртава кривичних дела који се обележава 22. фебруара, на стручној панел дискусији коју је организовала Мисија ОЕБС-а у Србији констатован је позитиван тренд у унапређењу подршке жртвама и заштити њихових права пред правосуђем и полицијом у Србији.


Унапређење положаја жртава и сведока у кривичноправном систему

Приступ правди у којем се жртва ставља у средиште кривично-правног поступка, опредељење је које је прихватила и Србија, а у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела“ који финансира Европска унија, а као изабрани партнер министарства правде спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији - у последње четири године остварила и значајне напретке.


Ефикаснија заштита жртава криминала у судским поступцима

Приступ правди у којем се жртва ставља у средиште кривично-правног поступка, опредељење је које је прихватила и Србија. У складу са Националном стратегијом и пратећим Акционим планом остварује се напредак у унапређењу положаја жртава и сведока, а значајну помоћ у овом процесу пружају Европска унија и Мисија ОЕБС-а у Србији и кроз пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела“ који се реализује већ четири године.


Мисија ОЕБС-а у Србији, уз подршку Европске уније, организовала регионалну стручну конференцију на тему постигнућа и изазова у унапређењу права жртава

Регионална стручна конференција на тему постигнућа и изазова у унапређењу права жртава, коју је организовала Мисија ОЕБС-а у Србији уз подршку Европске уније, одржана је данас у Београду. Конференција је била прилика да се подстакне размена искуства међу припадницима академске заједнице и практичарима из региона са сличном правном праксом, као и да се представе налази публикације научних и истраживачких радова под насловом „Жртва кривичног дела и кривичноправни инструменти заштите”.


Регионална конференција о правној заштити жртава кривичних дела

Снажење положаја жртава кривичних дела и унапређење инструмената њихове правне заштите биће у средишту пажње регионалне конференције која ће бити одржана у Београду 22. октобра.


Правни положај жртава једна од кључних тема јубиларног саветовања

Јубиларно, шездесето редовно годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, ове године ће бити посвећено кривично правној заштити жртава, правосуђу у доба пандемије короне и Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетника након 15 година примене.


Виши суд у Нишу: Видеконференцијска опрема за сведочење обезбеђује више правде за жртве

Извршење кривичног дела на жалост, најчешће није и последња траума за жртве. Оне неретко пролазе и кроз секундарну виктимизацију, недовољно разумевање околине, али и дуге и исрцпљујуће поступке у којима исказе дају неколико пута. Зато је опремање специјалних просторија за сведочење и видеоконференцијка опрема која обезбеђује да посебно осетљиви сведок исказ даје ван суднице и сусрета са оптуженим, важан корак у остварењу права жртава и сведока.


Видеоконференцијско сведочење у Вишем суду и Вишем јавном тужилаштву у Нишу

Најсавременија видеоконференцијска опрема и посебно опремљене просторије за сведочење оштећених од ове године постоје у пет Виших судова у Србији, од којих је један и Виши суд у Нишу.


Формирано координационо тело за подршку жртвама кривичних дела

Влада Републике Србије, 22. априла 2021. године, донела је одлуку о оснивању Координационог тела за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима, чији је задатак континуирано праћење и унапређивање подршке жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима. Оснивање координационог тела део је реализације Акционог плана везаног за спровођење Стратегије за унапређење положаја жртава кривичних дела и сведока, донесене јула прошле године.


Видеоконференцијско сведочење омогућава заштиту жртве и квалитетнији поступак

Случајеви трговине људима у овој години су најбројнији поступци у Вишем суду у Новом Саду у којима су оштећени добијали статус посебно осетљивих сведока и могућност да сведоче путем видео-конференцијске везе у кривичном поступку. Исти је случај и у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду где је само у овој години покренуто чак 12 поступака везаних за трговину људима, са већим бројем оштећених. То указује да је током пандемије короне и у Србији и Војводини, као и у свету, уочен тренд повећања кривичних дела трговином људима.


Са медијима о значају и начину функционисања видеоконференцијског сведочења

Могућност сведочења путем видео-линка у кривичном поступку добила је своју практичну реализацију у правосуђу Републике Србије од марта 2021. године, увођењем савремене видеоконференцијске опреме. Један од пет виших судова у којима је ова опрема инсталирана је и Виши суд у Новом Саду који ће на вебинару за медије представити начин функционисања видеоконференцијског сведочења у кривичним поступцима у овом суду.


Европски дан жртава кривичних дела - Виши судови добили опрему за видеоконференцијско сведочење жртава

Eврoпски дaн жртaвa криминaлa у Србиjи ове године обележава конкретним помаком у погледу заштите жртава и сведока кривичних дела у оквиру судског поступка. Првих пет виших судова у Србији добило је видео-конференцијску опрему и посебно опремљене просторије у којима ће бити омогућено сведочење жртава и сведока путем аудио-видео линка.


Заштита жртава од сада и видеоконференцијским сведочењем

Поводом Европског дана жртава кривичних дела који се обележава 22. фебруара, Мисија ОЕБС-а у Србији и Делегација ЕУ у Србији уручили су опрему за сведочење жртава и сведока путем видеоконференцијске везе за пет судова у целој земљи, са циљем јачања националног система подршке жртвама и сведоцима.


Прошле године 15.933 жене жртве насиља у Србији

Истраживање UN Women о насиљу над женама у Србији показало је да држава има добар правни и институционални оквир, али да је потребно јачати капацитете стручњака и обезбедити одговарајућа финансијска средства за адекватан одговор на случајеве насиља, саопштила је данас та организација.


Број телефона за пријаву насиља над женама у 5.000 лифтова у Београду

Србија је и ове године део глобалне кампање „16 дана активизма против насиља над женама" коју сваке године од 25. новембра (Међународног дана борбе против насиља анд женама) до 10.децембра (Дан људских права) обележава преко 1.700 организација у више од 100 држава света.


Нема људских права без поштовања права жена

Председница Координационог тела за родну равноправност Зорана Михајловић изјавила је данас да се не може говорити о пуном поштовању и остварењу људских права све док постоје различити облици дискриминације и негирања принципа родне равноправности.


Подршка жртвама у условима пандемије

Насиље у условима пандемије представља изузетан изазов и за пружање адекватне подршке жртвама, а да би се ситуација поправила нужна је интензивнија сарадња институција система, али и свих сегмената друштва, транспарентнији рад, уједначавање критеријума и повезивање евиденција, те посебно посвећивање пажње положају жена, деце и других посебно осетљивих категорија жртава.


Међународни дан борбе против фемицида

Најмање 22 жене од почетка 2020. године убио је партнер или други члан породице, а у још пет случајева постоји сумња да се ради о фемициду, подаци су које је поводом Међународног дана борбе против фемицида објавила невладина огранизација Аутономни женски центар.


Савет Европе: Не смемо дозволити да дом поново постане место страха

Поводом Међународног дана борбе против насиља над женама, 25. новембра, генерална секретарка Савета Европе (СЕ) Марија Пејчиновић Бурић изјавила је да су забране кретања ради сузбијања корона вируса утицале на раст насиља над женама и да треба предузети кораке како би се обезбедило да дом не постане поново место страха.


ЕУ издваја 14,2 милиона евра за социјално становање и активну инклузију осетљивих група у Србији

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) pozvali su jedinice lokalne samouprave u Srbiji da podnesu prijave za projekte socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije, za koje je predviđen budžet od 14,2 miliona evra.


АСТРА: Трговина људима се не смањује, деца чине готово 60 одсто жртава

Деца чине готово 60 одсто жртава трговине људима које су изложене сексуалној експлоатацији, саопштено је из невладине организације Астра, која се бави проблемом трговине људима.


Обележено 20 година Сигурне куће

У Београду је обележено двадесет година од оснивања прве Сигурне куће у Србији, а министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић поручила је да све институције у држави треба да раде као тим како би насиље у породици на време било препознато, а починиоци кажњени.


АСТРА упозорила на пораст броја жртава трговине људима

Организација Астра је, поводом Европског дана борбе против трговине људима - 18. октобра, саопштила да је у Србији од почетка године идентификована 41 жртва трговине људима, што је значајан пораст у односу на прошлу годину када је званично потврђено 39 жртава.


Подршка жртвама – учење на даљину

Експертски едукативни програм пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” настављен је кроз онлајн обуке за тренере који ће обучавати будуће пружаоце помоћи и подршке жртвама и сведоцима.


Апел омбудсмана: Преглед лекара судске медицине за жртве насиља у породици

Жртвама породичног насиља потребно је омогући хитан преглед код лекара судске медицине, апел је који је Заштитник грађана упутио поводом представљања извештаја о примени Закона о спречавању насиља у породици.


Одговорно извештавање корак напред за жене жртве насиља

У чак 40 одсто извештаја о насиљу над женама, објављених у 2019. години, медији су користили сензационалистичке или стереотипне изразе за насиље, жртву или насилника, док је више од трећине медијских текстова садржало детаље насиља или убиства.


Комуникација у доба короне – тренинг

Пандемија COVID 19 изменила је живот читавог света, а како физичка дистанца постаје једна од главних мера здравствене заштите, комуникација добија све више на значају. То, међутим, значи да део „нове нормалности“ чини све веће присуство комуникације на даљину, па се томе прилагођавају и сви видови активности.


Заштита жртава и видео-конференцијским сведочењем

Првих пет виших судова у Србији ускоро ће добити савремену видео-конференцијску опрему која омогућава сведочење путем аудио-видео линка, чиме се избегава секундарна виктимизација жртава и сведока и њихово непосредно сусретање са оптуженим пре, током и после главног претреса.


У извештајима о насиљу над женама медији откривају идентитет жртава

У половини извештаја о насиљу према женама медији су открили идентитет преживеле, односно жртве, или чланова њене породице, а у чак 40 процената објава коришћени су сензационалистички или стереотипни изрази за насиље, жртву или насилника, показала је Анализа медијских објава о проблему насиља према женама у 2019. години.


Усвојена Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока

Влада Србије усвојила је Националну стратегију за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2020–2025. године и Акциони план којим се уређује начин њеног спровођења.


Број жртава трговине људима у порасту

Светски дан борбе против трговине људима обележила је и црна статистика. У првом кварталу 2020. године идентификоване су 34 жртве трговине људима, док је, поређења ради, током читаве 2019. године идентификовано 39 жртава из ове групе.


Насловна страна као подршка жртвама породичног насиља

Проблем убистава жена у породичном насиљу актуелизовала је крајем јуна насловна страна недељног издања дневног листа „Блиц” коју је чинио списак 321 имена и презимена жена које су у породичном насиљу страдале у Србији у последњих 10 година.


Пашалић: У Србији нема системске тортуре

Поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре, Заштитник грађана је констатовао да у Србији не постоји системска тортура, већ појединачни случајеви, и истакао унапређење заштите права лица лишених слободе.


Представљена стратегија ЕУ у области права жртава кривичних дела

Европска комисија је представила прву стратегију ЕУ у области права жртава кривичних дела чији је циљ обезбедити да се све жртве кривичних дела могу потпуно поуздати у своја права, независно од тога где је у ЕУ кривично дело почињено. Такође, на примену прописа ЕУ о правима жртава посебно се подстичу и све државе кандидати и будући кандидати за чланство у Европској унији.


Дан борбе против насиља над старијима

Иако је насиље над старијима препознато као друштвени проблем пре 45 година, када је 1975. године први пут споменуто у Британском научном журналу као злостављање бакица (granny battering), свет 15. јун обележава од 2011. године када су Уједињене нације прогласиле Дан борбе против насиља над старијима.


Стратегија за превенцију насиља над децом

Влада Србије је усвојила Стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године. Овај нови документ, реализован уз подршку Уницефа, акценат целокупног деловања ставља на систематски превентивни рад свих институција, али и контролу реализације дефинисаних мера.


Дан сећања на жене жртве насиља

Већ три године Србија обележава 18. мај као национални Дан сећања на жене жртве насиља, али упркос измењеним законима и пооштреним казнама, још увек нема развијен рад на превенцији, а медији и даље у великој мери креирају атмосферу у којој се насиље толерише.


ОЕБС: Криза изазвана пандемијом короне утиче и на трговину људима

Специјални представник и координатор за борбу против трговине људима у изјави од 02. априла (ЦИО.ГАЛ/44/20), истакао је да је утицај кризе COVID-19 на трговину људима дубоко забрињавајући. Без хитне и циљане акције, ова здравствена и економска криза прети да постане и криза трговине људима.


За 6 месеци 1.902 грађана добило бесплатну правну помоћ

У првих шест месеци примене Закона о бесплатној правној помоћи, највећим бројем захтева грађани су тражили помоћ у парничним и управним поступцима, а велики број захтева стигао је и за жртве насиља у породици.


Важно је пријавити насиље и у ванредном стању

Национални СОС телефон је у првом месецу ванредног стања због пандемије корона вируса, позвонио 200 пута. Истовремено полиција бележи упола мање кривичних дела током ванредног стања него прошле године у марту и априлу.


ОЕБС: Заштити жене и децу од породичног насиља и у изолацији

БЕЧ/КОПЕНХАГЕН/ВАРШАВА - Организација за европску безбедност и сарадњу позвала је данас владе да предузму мере ради заштите жена и деце имајући у виду забрињавајући пораст породичног насиља услед препорука у многим земљама да се због пандемије корона вируса остане код куће и у самоизолацији.


МУП реагује на насиље без обзира на ванредне околности

Државни секретар Министарства унутрашњих послова Биљана Поповић - Ивковић истакла је вечерас да Министарство унутрашњих послова поступа у свим случајевима насиља у породици, без обзира на ванредне околности, и апеловала да се престане са ширењем дезинформација.


Жене су и даље доминантне жртве породичног насиља

У три четвртине случајева насиља у породици жртве су жене, показују и последњи подаци Министарства правде. У јануару ове године регистровано је 1.750 случајева насиља у породици, а од почетка примене Закона о спречавању насиља у породици, који је ступио на снагу 1. јуна 2017, до краја јануара ове године, размотрено више од 132.600 случајева породичног насиља. У истом периоду изречено је 46.690 предлога за продужење хитне мере од стране надлежних тужилаштава, а судови су усвојили те предлоге у скоро 80 одсто случајева.


Подршка жртвама – тренинг за будуће држаоце обука

Вршац - У оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” у Вршцу је одржан дводневни тренинг за будуће држаоце обука пружаоцима подршке жртвама и сведоцима кривичних дела.


Европски дан жртава кривичних дела, 22. фебруар - „ОДНОС ПРЕМА ЖРТВАМА - ТЕСТ ЗА СВЕ НАС“

Eврoпски дaн жртaвa криминaлa у Србиjи oбeлeжaвa сe jубилaрни, пeтнaeсти пут, a циљ му je дa сe пoслeдицe кoje жртвe криминaлитeтa трпe, учинe видљивим ширoj jaвнoсти и дa сe друштвo пoдстaкнe дa eфикaсниje и пoтпуниje зaштити прaвa жртaвa.


Смернице за накнаду штете жртвама представљене и у Новом Саду

Ефикаснији судски поступци, остварење права жртава кривичних дела и унапређење судске праксе у области накнаде штете жртвама кривичних дела, биле су основне теме стручног скупа који је у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” одржан у Новом Саду.


Насиље над женама – проблем друштва

Србија је четврту годину заредом део глобалне кампање „16 дана активизма против насиља над женама”, чији је циљ да се целом свету посебно скрене пажњу на значај борбе против насиља. Ово је на почетку кампање, нагласила потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност Зорана Михајловић која се у наранџастом аутобусу кампање од хотела Москве до Славије возила са шефом Делегације ЕУ у Србији Семом Фабрицијем, представницима дипломатског кора и Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена.


Наранџасти аутобус отвара кампању против насиља над женама

У оквиру кампање „16 дана активзима против насиља над женама” од 25. новембра до 10. децембра, улицама – Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца кружиће брендирани наранџасти аутобуси са порукама „Отвори очи, пријави насиље”, „Можда је и твоја сестра доживела насиље”.


Едукацијом до ефикаснијих поступака за накнаду штете жртвама

Унапређењем судске праксе жртве тешких кривичних дела ће лакше моћи да остваре право на накнаду штете него што су то чиниле до сада, када су најчешће упућиване на дуготрајне парнице. Ово ће обезбедити примена „Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном и парничном поступку” које је израдила Радна група Врховног касационог суда (ВКС), а чију израду и публиковање је обезбедила Мисија ОЕБС-а у Србији.


Усклађивање законодавства са Директивом о правима жртава

У складу са нацртом Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела и Акционим планом, Мисија ОЕБС-а у Србији је у оквиру трогодишњег „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији”, који финансира Европска унија, координирала и формирање још две експертске групе које ће радити на нацртима неопходних измена и допуна кривичноправних и правосудних закона и пратећих поџаконских аката.


За пола године идентификовано 65 жртава трговине људима

За првих шест месеци ове године у Србији је индентификовано 65 жртава и потенцијалних жртава трговине људима, рекла је Тањугу директорка Центра за заштиту жртава трговине људима Сања Кљајић. Она је прецизирала да су од тога чак 53 случаја, у којима су идентификоване жртве, те да је у 19 случајева у питању била сексуална а у 19 радна експлоатација.


Европски дан борбе против трговине људима

Жртве морају остварити правду, укључујући право на компензацију, поручује Генерални секретар Савета Европе. Поводом обележавања 13. ЕУ дана борбе против трговине људима Европска комисија позива државе чланице да окончају некажњивост трговаца тако што ће појачати мере превенције и довођење починилаца пред лице правде.


Заједно у борби против ропства

Три међународне организације позвале су данас све грађане да се прикључе борби против модерних видова ропства, уочи сутрашњег Европског дана борбе против трговине људима. Ову изјаву дали су шефови Међународне радничке организације (ИЛО), Међународне организације за миграцију (ИОМ) и ОЕБС-а.


Представљање смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама кривичних дела

Могућност остваривања права на накнаду штете у кривичном поступку представља један од предуслова за успостављање кривичноправног система фокусираног на потребе жртава кривичних дела. Зато је значајна пажња на овогодишњим „Судијским данима“, годишњем саветовању судија Републике Србије, била посвећена и представљању „Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку“.


Бесплатна правна помоћ за рањиве категорије друштва

Закон о бесплатној правној помоћи данас је ступио на снагу и корисници социјалне помоћи или дечјег додатка, припадници рањивих група – избеглице, жртве насиља, жртве трговине људима, моћи ће да добију помоћ која ће бити плаћена из буџета.


„Судијски дани” о правосуђу данас

Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани - 2019“ одржаће се у организацији Врховног касационог суда од 10. до 12. октобра 2019. године у Врњачкој Бањи. Теме Саветовања су: Правосуђе данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси.


Дуго најављивана бесплатна правна помоћ почиње од октобра

Право на бесплатну правну помоћ од 1. октобра имаће око 600.000 грађана. Тиме ће се искључиво бавити адвокатура и службе правне помоћи у локалним самоуправама. Предмети ће из општинских канцеларија бити упућивани адвокатима са листе. Помоћник министра правде Чедомир Бацковић каже за РТС да је то први системски закон о бесплатној правној помоћи у Србији.


У новој школској години 74 саветника за заштиту од насиља у школама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја најавило је да ће од нове школске године ангажовати 74 саветника за заштиту од насиља у школама. Ови саветници ће проћи додатну обуку о прописима и процедурама у области заштите од насиља, права, одговорности и обавезе запослених и деце, односно ученика и родитеља.


Нишка полиција оснажује жртве да пријаве породично насиље

У циљу оснаживања жртава да препознају и пријаве породично насиље Полицијска управа у Нишу почела је тромесечну акцију „Реци НЕ насиљу у породици”.


Шеснаест жртава трговине људима, половина малолетнице

У првој половини ове године у Србији је регистровано шеснаест жртава трговине људима, међу њима осам малолетница, које су биле жртве сексуалне експлоатације и принудних бракова, саопштио је „IBS SA - Биро за борбу против трговине људима”.


Србија има спремну Стратегију за заштиту жртава кривичних дела

У Европи годишње 75 милиона људи постају жртве насилника, силоватеља, пљачкаша. Свака жртва која добије подршку и шансу да настави живот са што мање последица, кажу стручњаци, и зато је држава у обавези да обезбеди систем подршке жртвама. Србија има спремну Стратегију за заштиту жртава и сведока кривичних дела, а припремљен је и предлог акционог плана за прве три године срповођења стратегије.


Трећа медијска радионица о унапређењу права жртава

Ниш - „Од јануара 2012. године до маја 2019. године СОС телефон у Србији је примио 36 770 позива од стране 5589 клијената који су пријавили неки вид трговине људима и злостављања. Поступајући по тим позивима идентификовано је 504 жртава трговине људима. Од тог броја 34 посто била су деца” – ово су неки од података које је изнела Марија Анђелковић директорка невладине организације „Астра” на медијској радионици коју је у Нишу, у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” организовала Мисија ОЕБС-а у Србији.


Дан сећања на убијене жене жртве насиља

Надлежни органи у Србији су током 22 месеца, од када је почела примене Закона о спречавању насиља у породици, размотрили 88.188 пријављених случајева и издрадили 23.176 индивидуалних планова заштите и подршке жртви, саопштило је Министарство правде Србије поводом Дана сећања на убијене жене жртве насиља.


Сензационалистичко извештавање је опасност од поновне виктимизације жртава

Нови Сад - Поред информативне медији имају и значајну едукативну улогу, а од начина извештавања у великој мери зависи и сензибилизација јавности. Управо зато важан део спровођења пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” представља и развој сарадње са медијима, али и унапређење њихових знања о правима и подршци жртвама. У том циљу, после семинара у Београду, друга медијска радионица одржана је у Новом Саду, а присуствовали су јој представници медија из више градова у Војводини.


Професионално извештавање важан вид подршке жртвама

Београд - Познавање права жртава, укључујући и право на подршку, први је корак ка њиховом остварењу и у томе је улога медија веома важна – једна је од порука прве медијске радионице о унапређењу извештавања о жртвама и сведоцима кривичних дела, која је у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” одржана у Београду.


Истраживање ОЕБС представљено у Србији: За трећину жена насиље у породици приватна ствар

Београд - Око 85 одсто жена у Србији сматра да је насиље над женама уобичајена појава и да је учестало, а за скоро трећину (29 одсто) насиље у породици је приватна ствар коју треба решавати у оквиру породице, показало је истраживање ОЕБС-а о добробити и безбедности жена у југоисточној и источној Европи које је данас представљено у Београду.


Сигналне наруквице за жртве породичног насиља

Државни секретар Министарства унутрашњих послова Биљана Поповић Ивковић најавила је да ће у оквиру пројекта „Унапређење безбедности жена у Србији“ бити уведена нова мера заштите жртава породичног насиља – систем наруквица за жртве и починиоце насиља, саопштено је из МУП-а Србије.


ОЕБС: Свака друга жена у Србији изложена психичком насиљу

Најновије истраживање ОЕБС-а показује да је 70 процената жена са територије Западног Балкана, Молдавије и Украјине доживело неки облик насиља. „Готово половина жена у Србији је изложена неком виду насиља”, каже Марија Бабовић, професор Универзитета у Београду.


Унапредити положај жртава

Мисија ОЕБС-а у Србији, Министарство правде и Делегација ЕУ обележили су Европски дан жртава криминала организовањем стручне конференције на којој је представљен радни текст нацрта „Националне стратегије за унапређење положаја жртава и сведока кривичних дела 2019 - 2025”.


У подршци жртвама медији имају важну улогу

Познавање права, први је корак ка њиховом остварењу, због чега је улога медија изузетно значајна и у погледу оснаживања положаја и права жртава и сведока кривичних дела – порука је коју су чланови радне групе пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” пренели представницима медија у Србији.


Отворена СОС линија за спречавање самоубистава

У Србији сваке године око 1.500 људи изврши самоубиство, што нашу земљу сврстава на 13. место у Европи, а како би се спасили људски животи у Клиници за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, отворена је Национална СОС линија за превенцију суицида.

На телефонски број 011/7777-000, могу се јавити они који помишљају на самоубиство или њихова породица, а са њима ће разговарати психијатри, психолози, социјални радници.


Отворена национална СОС линија за жене жртве насиља

Национална СОС линија 0800 – 222 003 од данас је 24 сата на услузи свим женама жртвама насиља о којима ће након позива бринути све надлежне државне службе до потпуног изласка из кризне ситуације.


Обележен Дан људских права

Свечаношћу у београдском Музеју савремене уметности обележен је Дан људских права, 70 година од усвајања Опште декларације УН о људским правима и завршетак Недеље људских права, саопштили су организатори.


Упознавање са шведским моделом подршке жртвама

Чланови Радне групе за израду Националне стратегија за подршку жртвама и сведоцима боравили су почетком децембра у Шведској, како би се упознали са функционисањем једног од најразвијенијих свеобухватних система у овој области.


Европски дан борбе против трговине људима

Европски дан борбе против трговине људима данас се и у Србији обележава низом активности којима је циљ да јавност Србије упознају са подацима, трендовима и начинима на којима се може допринети откривању и спречавању трговине људима.


Подршка жртвама и сведоцима на „Судијским данима”

Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” представљен је и на годишњем скупу „Судијски дани”, који је у Врњачкој Бањи окупио 1500 судија из целе Србије.

Циљ овог трогодишњег пројекта је успостављање свеобухватног националног система подршке жртвама и сведоцима, са 1,5 милиона евра финансира га Европска унија, а спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији.


Почели „Судијски дани 2018”

Годишње, тродневно саветовање судија у Србији „Судијски дани 2018" у организацији Врховног касационионог суда, почело је данас у Врњачкој Бањи. Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић поручио је судијама да је ефикасност у раду и решавање предмета у разумном року основни за поштовање основних права.


Отвара се прво прихватилиште за жртве трговине људима

Србија планира да ове године отвори прво Прихватилиште за ургентни смештај жртава трговине људима за шта су обезбеђена средства и одговарајући простор, саопштило је Министарство за рад, а поводом 30. јула, Светског дана борбе против трговине људима организован је округли сто на тему сарадње државних органа у заштити права жртава.


„Осликавање слободе" на Дан борбе против трговине људима

Поводом Светског дана борбе против трговине људима, који се обележава данас, невладина организација Астра започела је акцију „Осликавање слободе", како би информисала локалне заједнице о постојању трговине људима у Србији, облицима експлоатације и начинима превенције.


Од 30 особа у породичном насиљу усмрћене 23 жене

У току 2018. године у оквиру породичног насиља убијено је укупно 30 особа, од чега су 23 жене, а само у три случаја је било пријава полицији за насиље у породици” – каже шеф Одсека за превенцију породичног насиља МУП-а Стана Пантелић. У осам случајева жене су убијене ножем, седам пута уз употребу физичке снаге, у три случаја је коришћен чврсти предмет, а у четири случаја жене су убијене ватреним оружјем, од чега је чак три оружја било у илегалном поседу, подаци су Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије.


Представници цивилног друштва у УО Пројекта „Подршка жртвама и сведоцима“

Чланови Управног одбора Пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ постали су и представници организација цивилног друштва. Пројекат спроводи Министарство правде, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и уз подршку Европске уније. Циљ пројекта је да се омогући успостављање националне мреже служби за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела, као дела кривичноправног система у Републици Србији. Једна од најважнијих активности јесте израда Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела и пратећег акционог плана за спровођење Стратегије.


Почео процес израде Националне стратегије о правима жртава и сведока

Министарство правде Републике Србије отпочело је рад на изради Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела првим састанком Радне групе на коме су размотрени сви стратешки документи, извештаји и препоруке у вези са актуелним стањем у овој области, као и међународна регулатива која ће представљати смернице у даљем раду.


Усвојен први извештај о спречавању насиља над женама

Влада Србије усвојила је на данашњој седници предлог закључка о усвајању извештаја о примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција), на предлог Кабинета потпредседнице Владе Зоране Михајловић.


Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Управном одбору пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији"

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Министарство правде упућују Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Управном одбору пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији", који заједнички реализују Министарство правде и Мисија ОЕБС у Србији, уз финансијску подршку Европске уније.


Свака трећа жена у Србији жртва физичког насиља

Једна од три жене у Србији била је жртва неког облика физичког насиља, а свака друга психичког насиља, саопштила је данас виша саветница у владином Координационом телу за родну равноправност Љиљана Лончар.
У просеку на сваких 10 дана је убијена по једна жена, а од свих њих је само 10 одсто затражило помоћ или пријавило насиље, навела је Лончар на Конференцији „Партнерством у борби против трговине људима и свих облика родно-заснованог насиља" која је одржана у амбасади Француске.


Владавина права је стална обавеза

„Владавина права је основно опредељење Србије и она представља сталну обавезу читавог система, а не само правосуђа“, истакао је председник Србије Александар Вучић, отварајући конференцију посвећену обележавању почетка пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“.


У обезбеђивању подршке жртвама већ сада можемо више

Представници судова, тужилаштава и полиције су у радном делу конференције „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ поделили досадашња искуства и резултате рада у овој области, а више од 150 присутних стручњака из различитих делова Србије који се непосредно баве питањем подршке жртвама и сведоцима, детаљно је упознато са циљевима и компонентама Пројекта.