Због задржавања сазнања о насиљу може се одговарати пред судом, али тајење, и игнорисање сазнања о насиљу може имати и теже последице укључујући и смртни исход.

 

ИСТИНА НЕ СМЕ БИТИ РИЗИК

Говорити истину службама подршке жртвама и сведоцима не сме бити ризик. Запосленима у службама информисања и подршке жртвама и сведоцима најстроже је забрањено да разговарају о садржају Ваше изјаве или било какво утицање на жртву / оштећеног / сведока. Службе подршке су ту да Вам помогну и у изношењу истине и у читавом кривичном поступку.

Пријавити насиље неретко значи и спас жртве и спречавање даљег насиља.

Једно насиље неретко изазива друго. Економско насиље може имати психолошке последице или подстаћи насилно понашање, психолошко насиље може изазвати физичко насиље, један вид физичког насиља може изазвати други, тежи вид физичког насиља. Зато је пријава насиља прва помоћ жртви и реакција која може спречити даље насиље.

Сваки вид насиља оставља последице на жртву, али и на њене ближње и околину.

Пријавити насиље је пут ка задовољењу правде.

Пријава насиља може бити потпуно анонимна. Она није предуслов, али јесте пут ка остварењу непосредне, психолошке, правне и материјалне помоћи. Без обзира да ли сте жртва или сведок насиља имате право на подршку. Помоћ и подршка постоје. Жртва или сведок насиља имају право на различите видове заштите, помоћи и подршке коју пружају различити државни органи и установе (полиција, здравствене и образовне установе, тужилаштво, суд, прекршајни суд, центар за социјални рад, правна помоћ и психолошка подршка при општини и слично) и невладине организације.

НИСТЕ САМИ.2018 © Подршка жртвама