Волонтери, људи који умеју да воле и желе да помогну, имају значајну улогу и у систему подршке жртвама и сведоцима. Као појединци или групе који се ангажују добровољно и без надокнаде, они доприносе добробити своје заједнице и читавог друштва. 

Волонтери раде и у специјализованим службама за подршку жртвама у различитим институцијама, установама и невладиним организацијама. 

Имајући у виду да су жртве и сведоци психолошки рањиви, да су некада изложени ризицима и да је читава проблематика комплексна, за волонтерски рад су веома важни и обученост и искуство.

 

 

Директива ЕУ, која дефинише минимална права жртава, обукама волонтера у овој области придаје нарочит значај и од држава чланица тражи да подстичу обуке и професионалног и волонтерског кадра.

Обуке волонтера доприносе побољшању квалитета подршке жртвама и сведоцима, као и уједначавању основних стандарда услуга без обзира на врсту виктимизације и територију на којој се услуга пружа.

Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” значајну пажњу посветиће и изради приручника, обукама волонтера и њиховом укључивању у мрежу подршке жртвама и сведоцима кроз рад у правној пракси и клиничкој пракси (психологија, дефектологија).

 

 

Такође, представницима правне праксе, специјализованих клиника и заинтересованој академској заједници биће пружена подршка у раду са волонтерима, а у циљу снажења и ширења мреже подршке жртвама и сведоцима.

За похађање академских програма обуке биће изабрани студенти завршних година правног факултета, психологије и дефектологије, а предвиђено је и потписивање Меморандума о разумевању између академских установа и релевантних државних институција и невладиних организација које пружају подршку жртвама и сведоцима.

 

 

Разматра се и увођење посебних модула о подршци жртвама и сведоцима на појединим факултетима, што би свакако допринелу подизању квалитета услуга у овој области, а студенте учинило још квалитетнијом снагом у целокупном систему подршке жртвама и сведоцима. Такође, чињеница да би ови предмети доносили бодове (ЕСПБ) обезбедило би стабилност степена учешћа студената у овим програмима током времена и дугорочну одрживост њиховог учешћа у волонтерским програмима.

Промоцијом значаја волонтерског рада и учешћа волонтера у пружању услуга подршке жртвама и сведоцима уједно ће бити истицана и укљученост младих у овој друштвено важној области.2018 © Подршка жртвама