Почео процес израде Националне стратегије о правима жртава и сведока

Министарство правде Републике Србије отпочело је рад на изради Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела првим састанком Радне групе на коме су размотрени сви стратешки документи, извештаји и препоруке у вези са актуелним стањем у овој области, као и међународна регулатива која ће представљати смернице у даљем раду.

Национална стратегија представља један од кључних циљева реализације трогодишњег пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ који финансира Европска унија, а спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији са циљем успостављања свеобухватног националног система подршке жртвама.

Израда Националне стратегије важан је део унапређења стратешког и законодавног оквира о правима жртава и део усаглашавања са међународним прописима и стандардима. Процесом израде Националне стратегије о правима жртава руководи Министарство правде, а Мисија ОЕБС-а пружа стручну и логистичку подршку.

 « Назад