Почели „Судијски дани 2018”

Годишње, тродневно саветовање судија у Србији „Судијски дани 2018" у организацији Врховног касационионог суда, почело је данас у Врњачкој Бањи.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић поручио је судијама да је ефикасност у раду и решавање предмета у разумном року основа за поштовање основних права.

Због тога, судија има обавезу да се стално усавршава како би пружио адекватну судску заштиту, рекао је Милојевић отварајући скуп.

Министарка правде Нела Кубуровић поручила је судијама да је Министарство правде, поштујући препоруке Венецијанске комисије, Нацртом уставних амандмана знатно повећало уставну материју на уштрб законске материје у питањима статуса судија, како би се ојачала судијска независност.

„Основа судијске независности је материјална или супстанцијална независност судије. Она значи да је судија подређен једино закону и да његово суђење и одлучивање искључиво зависи од тога како судија разуме закон, односно како ће применити закон на конкретно утврђено чињенично стање", навела је Кубуровић.

Тако се, како је додала, ствара ексклузивни троугао који чине судија, грађани и закон, у који нико не може ући, изузев Вишег суда у поступку по правним лековима.

„Супстанцијална независност гарантује судијама слободу савести, омогућава једнакост грађана пред законом и отелотворује Аристотелово начело да 'ићи судији, значи ићи правди", рекла је министарка.

 

 « Назад