Upoznavanje sa švedskim modelom podrške žrtvama

Članovi Radne grupe za izradu Nacionalne strategija za podršku žrtvama i svedocima boravili su početkom decembra u Švedskoj, kako bi se upoznali sa funkcionisanjem jednog od najrazvijenijih sveobuhvatnih sistema u ovoj oblasti.

Trodnevnu studijsku posetu Stokholmu organizovala je Misija OEBS-a u Srbiji, kao partner koga je Ministarstvo pravde izabralo za sprovođenje trogodišnjeg projekta “Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, a koji  finansira Evropska unija.

O načinima funkcionisanja različitih institucija iz sistema podrške žrtvama i svedocima i modalitetima saradnje među njima, članovi radne grupe su tokom posete razgovarali sa predstavnicima švedskog ministasrtva pravde, policije, službi za pružanje podrške žrtvama i svedocima u državnim institucijama i pravosuđu, kao i sa predstavnicima nevladinog sektora. Upriličen je i susret sa Nj.E. ambasadorom Republike Srbije u Šveskoj, Draganom Momčilovićem.« Nazad