SOS telefoni su snažan vid podrške žrtvama i svedocima. Predstavljaju važan izvor informacija i telefonskih konsultacija. Pozivanjem SOS telefona žrtva ili svedok imaju priliku da prijave nasilje, ali i da besplatno dobiju osnovnu savetodavnu podršku i elementarne informacije.

Razgovori koji se vode moraju biti poverljivi, a mogu biti i anonimni.

Pozivanje SOS telefona je najčešće besplatno.

 

Policija

Hitni pozivi 192
Prijava nasilja u porodici 0800-100-600
(0-24h, besplatan poziv)

Medicinska pomoć

Hitna pomoć 194
Urgentni centar, 011 3618-444,
Pasterova 2, Beograd
Klinički centar Srbije, 011 3618-444, 011 3617-777,
Pasterova 2, Beograd
Klinički centar Vojvodine, 021 48 43 484,
Hajduk Veljkova 1-9, Novi Sad
Klinički centar Kragujevac, 034 50 50 50,
Zmaj Jovina 30, Kragujevac
Klinički centar Niš, 018 506906,
Bulevar dr Zorana Đinđića 48, Niš

 

SOS telefoni

Nacionalna SOS linija za žene žrtve nasilja
0800-222-003, radi pod Centrom za zaštitu odajčadi, dece i omladine, Beograd

SOS broj za prijavu nasilja u školama
0800-200-201, besplatan poziv, radnim danima od 8:30 do 16:30h;
izvan tog vremena pozive registruje automatska telefonska sekretarica; na pozive odgovara stručno lice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nacionalna dečija linija NADEL - SOS broj za pomoć deci
0800-12-34-56, besplatan poziv; svakodnevno 24 sata

Nacionalna SOS linija za prevenciju suicida
011 7777-000, radi u okviru Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd


VOJVODINA

JEDINSTVENI SOS TELEFON ZA ŽENE ŽRTVE NASILjA - 0800-10-10-10, besplatan poziv, radnim danima 10-20h

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća
0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h
011 2769-466, radnim danima 10-19h
062 304-560, noću 19-10h

Viktimološko društvo Srbije (VDS)
011 630-3022, 011 2288-040, radnim danima 09-16h

Autonomni Ženski Centar - SOS telefon
0800-100-007, radnim danima 10-20h

ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon
011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h
Evropski broj za nestalu decu 116-000

Incest trauma centar - SOS telefon
011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h

No mobbing - SOS protiv zlostavljanja na poslu
064 2127-880, svakog dana od 08 do 22h

 2018 © Podrška žrtvama