Podrška žrtvama i svedocima na „Sudijskim danima”

Projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” predstavljen je i na godišnjem skupu „Sudijski dani”, koji je u Vrnjačkoj Banji okupio 1500 sudija iz cele Srbije.

Cilj ovog trogodišnjeg projekta je uspostavljanje sveobuhvatnog nacionalnog sistema podrške žrtvama i svedocima, sa 1, 5 miliona evra finansira ga Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji.

 „Izrada Nacionalne strategije o pravima žrtava krivičnih dela jedan je od najvažnih elemenata ovog Projekta”, rekla je Nataša Novaković, programska menadžerka Misije OEBS-a u Srbiji.

Ona je istakla i da će ključne komponente projekta biti unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira, jačanje kapaciteta državnih institucija i pružalaca usluga podrške žrtvama i svedocima, razvoj informacionih tehnologija u ovoj oblasti i jačanje svesti stručne i opšte javnosti o postojanju, važnosti i ulozi službi za podršku žrtvama u Srbiji.

Rad na projektu podrazumeva saradnju niza državnih, pravosudnih, stručnih i nevladinih organizacija, a značajnu ulogu u tom procesu igraju i Vrhovni kasacioni sud i drugi sudovi širom Srbije.

 « Nazad

2018 © Podrška žrtvama