01
01
02. Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог суда
02. Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог суда
03. Тамара Мировић, заменик Републичког јавног тужиоца
03. Тамара Мировић, заменик Републичког јавног тужиоца
04. Наташа Новаковић, пројектни менаџер, Мисија ОЕБС-а у Србији
04. Наташа Новаковић, пројектни менаџер, Мисија ОЕБС-а у Србији
05. Zvezdan Radojkovic pomocnik direktora policije MUP
05. Zvezdan Radojkovic pomocnik direktora policije MUP
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13


2018 © Victim and witness support