Жртве у кривичном поступку - Изазови адвокатуре

Данашњим, седмим по реду, стручним скупом који је одржан на Палићу завршава се овогодишњи циклус, стручних скупова током којих су адвокати имали прилику да се боље упознају са процесном улогом, правима и обавезама оштећеног у кривичном поступку, улози пуномоћника у остваривању имовинскоправног захтева, службама за пружање подршке и стратешком оквиру за унапређење положаја жртава и сведока кривичних дела, као и са основама комуникације и приступа у раду са жртвама/оштећенима.

Обуке су реализоване у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, и у складу са Националном стратегијом за унапређење положаја жртава и сведока. Обуке су обухватале стицање специјализованих знања и вештина за заступање жртава кривичних дела у судским поступцима, а одржане су и у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку и Новом Пазару. У њиховој организацији учествовале су локалне адвокатске коморе, као и Адвокатске коморе Србије и Војводине, а присуствовало им је више од 160 адвоката из целе Србије.

Пројекат финансира ЕУ, а као изабрани партнер министарства правде пројекат спроводи га Мисија ОЕБС-а у Србији.« Назад