Жртве у кривичном поступку - Изазови адвокатуре

Унапређење положаја жртава и сведока подразумева и њихов положај у самом кривичном поступку, а у томе значајну улогу играју и адвокати односно пуномоћници оштећених. У оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, и у складу са Националном стратегијом за унапређење положаја жртава и сведока, Мисија ОЕБС-а у Србији организовала је током 2022. године серију обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених.

Данашњим, седмим по реду, стручним скупом који је одржан на Палићу завршава се овогодишњи циклус, стручних скупова током којих су адвокати имали прилику да се боље упознају са процесном улогом, правима и обавезама оштећеног у кривичном поступку, улози пуномоћника у остваривању имовинскоправног захтева, службама за пружање подршке и стратешком оквиру за унапређење положаја жртава и сведока кривичних дела, као и са основама комуникације и приступа у раду са жртвама/оштећенима.

Обуке су обухватале стицање специјализованих знања и вештина за заступање жртава кривичних дела у судским поступцима, а одржане су у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, Новом Пазару и на Палићу. У њиховој организацији учествовале су локалне адвокатске коморе, као и Адвокатске коморе Србије и Војводине, а присуствовало им је више од 160 адвоката из целе Србије.

Са циљем стварања свеобухватног система подршке и помоћи оштећених, пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ спроводи се већ. Пројекат финансира ЕУ, а као изабрани партнер министарства правде пројекат спроводи га Мисија ОЕБС-а у Србији.

 « Назад