Заштита жртава и видео-конференцијским сведочењем

Првих пет виших судова у Србији ускоро ће добити савремену видео-конференцијску опрему која омогућава сведочење путем аудио-видео линка, чиме се избегава секундарна виктимизација жртава и сведока и њихово непосредно сусретање са оптуженим пре, током и после главног претреса.

Опремање судова овом видео-конференцијском опремом прати динамику оснивања Служби за подршку жртвама и сведоцима и усклађена је са Акционим планом недавно усвојене Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела.

Процес набавке ове видео-конференцијске опреме покренут је Потписивањем Меморандума о разумевању између Министарства правде и Мисије ОЕБС-а у Србији. Вредност ове донације је 150.000 евра и представља део пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ који финансира ЕУ, а као изабрани партнер Министарства правде, реализује Мисија ОЕБС-а у Србији.

Видео-конференцијска опрема којом ће располагати судови у Србији доприносиће и даљем јачању правосудног система Србије и његовом ефикаснијем раду јер отвара могућност умрежавања више различитих судова, елиминисање потребе да сведок који живи у другом граду путује да би сведочио, смањење трошкова и убрзање поступка, као и смањење епидемиолошких ризика.« Назад