За 6 месеци 1.902 грађана добило бесплатну правну помоћ

У првих шест месеци примене Закона о бесплатној правној помоћи, највећим бројем захтева грађани су тражили помоћ у парничним и управним поступцима, а велики број захтева стигао је и за жртве насиља у породици.

Више од 90 одсто захтева грађана за пружање бесплатне правне помоћи усвојено, а више од петине решили су правници у општинским службама за ту врсту помоћи.

Када је у питању бесплатна бесплатна правна подршка, коју пружају медијатори, односно посредници у решавању спорова, јавни бележници и Удружења грађана, укупан број корисника којима је пружен правни савет је 7.460.

У Извештају је закључено да је, на основу достављених података из јединица локалне самоуправе, систем бесплатне правне помоћи у великој мери почео да функционише, али и да су уочени одређени проблеми, пре свега недостатак запослених дипломираних правника. Закон је међутим, омогућио да се у оваквим случајевима грађани могу упутити на друге пружаоце и остварити приступ правди.

Бесплатна правна помоћ је бесплатна само за грађане, док накнаде за рад адвокатима и пружаоцима правне подршке исплаћује држава, али по далеко нижим тарифама које иначе наплаћују од клијената.
 

Извор: Министарство правде
 « Назад