Виши суд у Нишу: Видеконференцијска опрема за сведочење обезбеђује више правде за жртве

Извршење кривичног дела на жалост, најчешће није и последња траума за жртве. Оне неретко пролазе и кроз секундарну виктимизацију, недовољно разумевање околине, али и дуге и исрцпљујуће поступке у којима исказе дају неколико пута. Зато је опремање специјалних просторија за сведочење и видеоконференцијка опрема која обезбеђује да посебно осетљиви сведок исказ даје ван суднице и сусрета са оптуженим, важан корак у остварењу права жртава и сведока.

„Законик о кривичном поступку већ одавно препознаје права и потребу да жртве буду заштићене од секундарне виктимизације, између осталог и тако што ће им бити омогућено да исказе у поступцима дају без додатних траума, страха и изложености секундарној виктимизацији. Пракса је, међутим, каскала за законодавством“ каже Тамара Савић, судија Вишег суда у Нишу констатујући да се сада ситуација значајно мења.

Виши суд у Нишу је један од пет судова у Србији који је захваљујући пројекту „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ добио и опрему за специјалне просторије и видеоконференцију опрему за сведочење посебно осетљивих сведока. Кроз пројекат који спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији као изабрани партнер Министарства правде, а финансира Европска унија, овакву опрему добили су у виши судови у Београду, Крагујевцу, Новом Саду и Новом Пазару, а док не добију своју, користе је и виша јавна тужилаштва.

Служба за подршку жртвама и сведоцима Вишег суда у Нишу једна је од првих у Србији. До сада јој се за помоћ и подршку обратило више од 80 оштећених, најчешће оних који су били жртве тешких кривичних дела попут насиља у породици, трговине људима и сексуалних деликата. „Највећи број ових жртава заслужује статус посебно осетљивог сведока и могућност да своје исказе даје и на овај начин, без директног сусрета са оптуженим и пре процеса и током њега“ – истакла је судија Савић на вебинару за медије који је организовала Мисија ОЕБС-а у Србији.

На овај начин жртвама је омогућено да приликом давања исказа у посебној просторији имају и подршку психолога, социјалног радника или других стручних лица. Снимак се чува, а опрема дозвољава и повезивање са другим судовима што поступке чини ефикаснијим.

Чињеница да је ову опрему добио нишки Виши суд, помогла је и Вишем јавном тужилаштву у Нишу. „Добили смо могућност да и тужилаштво испита сведоке на овај начин како би избегли вишеструко понављања исказа жртве, смањили секундарну виктимизацију, али и добили квалитетнији исказ жртве“ рекла је Ирена Радивојевић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу.

Пут ка остварењу права жртава свакако је и њихова боља информисаност, а томе – како је закључено – допринос и бољом сарадњом морају дати и правосудни органи, али и медији.« Назад