Видеоконференцијско сведочење омогућава заштиту жртве и квалитетнији поступак

Случајеви трговине људима у овој години су најбројнији поступци у Вишем суду у Новом Саду у којима су оштећени добијали статус посебно осетљивих сведока и могућност да сведоче путем видео-конференцијске везе у кривичном поступку. Исти је случај и у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду где је само у овој години покренуто чак 12 поступака везаних за трговину људима, са већим бројем оштећених. То указује да је током пандемије короне и у Србији и Војводини, као и у свету, уочен тренд повећања кривичних дела трговином људима.

Свима њима, као и оштећенима у другим случајевима тешких кривичних дела, међу којима су већ годинама најбројнији они против полних слобода, насиља у породици, трговине људима, изнуде и разбојништва, од овог пролећа омогућено је да сведоче ван суднице и директног сусрета са окривљеним, тако што исказе дају у посебно опремљеним просторијама и посредством најсавременије видеоконференцијске опреме.

„Захваљујући овако организованом видеоконференцијском сведочењу избегава се секундарна виктимизација жртве, обезбеђује квалитетнији исказ, а тиме и квалитетнија пресуда“ – рекао је председник Вишег суда у Новом Сад Мирослав Алимпић, на вебинару за медије „Значај и начин функционисања видеоконференцијског сведочења у кривичним поступцима“.

Опрему Вишег суда у Новом Саду, користе и новосадско Окружно и Више тужилаштво што, према Алимпићевим речима, обезбеђује да кроз значајно мање трауматско искуство прође већи број оштећених.

Опремање просторија и видеоконференцијска опрема обезбеђена је за 5 виших судова у Србији кроз Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, који као изабрани партнер Министарства правде реализује Мисија ОЕБС-а у Србији, а финансира ОЕБС.

Свим оштећенима на располагању је Служба за помоћ и подршку жртвама и сведоцима чију психолошку и логистичку подршку је добило 187 оштећених.

„Служба жртвама емотивну и логистичку подршку пружа пре, за време и током судског поступка, а искуство показује да им много значи то што у посебној, пријатној просторију и у пријатељској атмосфери имају прилику да добију све информације о улози сведока у судском поступку и начину на који се одиграва сведочење посредством видеоконференцијске везе, те дакле и без непосредног контакта са оптуженим“ – каже Јелена Остојин, службеник за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела у Вишем суду у Новом Саду.

Стручни сарадник Службе за помоћ и подршку у току разговора са сведоком не улази у садржину његовог исказа и не даје правне савете, већ појашњења о улози сведока у кривичном поступку, начину на који ће му бити постављена питања пред судом, објашњења правне терминологије и остале правне информације од значаја за сведочење.

„Све информације до којих дођем током разговора са сведоком представљају професионалну тајну“ – истиче Јелена Остојин.

„Ова опрема има велики значај и у предистразном и у истразном поступку и од изузетног значаја и за рад тужилаштава“ нагласио је Зоран Јаковљевић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објашњавајући да чињеница да се сведочење аудио-визуелно снима и да исказу присуствују стручни сарадник (најчешће вештак), представник центра за социјални рад и психолог обезбеђује боље услове за саму жртву, али и избегавање каснијег понављања сведочења у другим деловима поступка.

Све ово је од нарочитог значаја у поступцима у којима је жртва малолетно лице. „Од 23 предмета у којима су оштећени имали статус посебног сведока од 2020. године, чак 10 је као оштећене имало малолетнике, укључујући децу односно оне млађе од 14 година“ – рекао је Јаковљевић.« Назад