Вебинар за медије са подручја Војводине - 23. април 2021.

Могућност сведочења путем видео-линка у кривичном поступку добила је своју практичну реализацију у правосуђу Републике Србије од марта 2021. године, увођењем савремене видеоконференцијске опреме. Један од пет виших судова у којима је ова опрема инсталирана је и Виши суд у Новом Саду.

Овај вид сведочења омогућава да жртве и сведоци кривичних дела приликом испитивања не долазе у додатни сусрет са окривљенима, чиме се избегава накнадна трауматизација и виктимизација жртве, а њен исказ постаје потпунији и јаснији.

Видеоконференцијска опрема у вишим судовима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару, као и опрема за посебне просторије за овај тип сведочења обезбеђена је захваљујући пројекту „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији”, који спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији као изабрани партнер Министарства правде, а финансира Европска унија.

Како овај систем функционише у Вишем суду у Новом Саду? Зашто је видео-конференцијска опрема важна и како доприноси остварењу права жртава? Како читав поступак функционише? Коме жртва може да се обрати? Како изгледа овај вид сведочења? Ко коме и на који начин има право да поставља питања? Ко жртви пружа подршку приликом сведочења? Каква је улога служби за подршку жртвама? Шта све то значи за жртву, а шта за ефикаснији рад правосудног система Републике Србије? – нека су од питања на која ће одговоре дати:

Мирослав Алимпић, председник Вишег суда у Новом Саду
Јелена Остојин, службеник за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела у Вишем суду у Новом Саду
Ивана Јосифовић, судија Вишег суда у Новом Саду
Зоран Јаковљевић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду


Kонтакт за пријаву: anja.zelic@yahoo.com« Назад