Усвојена Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока

Влада Србије усвојила је Националну стратегију за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2020–2025. године и Акциони план којим се уређује начин њеног спровођења.

Циљ Националне стратегије је успостављање новог и свеобухватног система заштите и унапређења права жртава и сведока кривчних дела у Србији који је усклађен са међународним и европским правним стандардима.

Ова Национална стратегија део је пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ који као изабрани партнер Министарства правде спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији, а финансира Европска унија.

Стратегија предвиђа оснивање Националне службе за помоћ и подршку жртвама кривичних дела у оквиру свих виших судова у Србији, као и Националну мрежу служби подршке која ће кроз сарадњу са контакт-тачкама при јавним тужилаштвима и полицији омогућити да све жртве добију благовремене информације и подршку на начин и у тренутку када им је то најпотребније.

Даље унапређење законодавног оквира подразумеваће и измену материјалног и процесно кривичног законодавства у циљу усклађивања са европским стандардима у овој области. Нови стратешки оквир ће, између осталог омогућити и ефикаснију надокнаду штете жртвама кроз одлучивање о имовинско-правном захтеву већ у кривичном поступку.

У циљу јачања капацитета правосуђа, на нов и систематичнији начин ће се приступити и обукама носилаца правосудних функција, полицајаца и адвоката који раде са жртвама и сведоцима.

Значајну улогу у унапређењу остваривања права жртава и сведока имаће и информационе технологије, будући да Стратегија предвиђа и израду јединственог регистра пружалаца услуга, развој свеобухватног система за управљање базама података и вођење предмета за све пружаоце услуга и формирање позивног центра.

Биће спорвођене и кампање јачања свести јавности о постојању, важности и улози служби за подршку жртвама у Србији, као и едукација мреже волонтера у овој области.« Назад