Усвојен први извештај о спречавању насиља над женама

Влада Србије усвојила је на данашњој седници предлог закључка о усвајању извештаја о примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција), на предлог Кабинета потпредседнице Владе Зоране Михајловић.

Израду првог државног извештаја који Србија подноси ГРЕВИО експертској групи - међународном телу које је надлежно за примену Конвенције, водило је Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са 260 субјеката, са националног, покрајинског и локалног нивоа, сапштио је кабинет потпредседнице владе.

Први државни извештај, у ком су наведене све важне законодавне и стратешке мере које држава предузима у борби против родно заснованог насиља, поткрепљене релевантним статистичким подацима, биће доступне јавности након што извештај буде предат ГРЕВИО групи наредне недеље.

„Посебно истичемо задовољство јер је остварен велики одзив са локалног нивоа, што говори у прилог јасном и чврстом успостављању локалних механизама за родну равноправност, што је и предуслов да се ова област унапређује", каже се у саопштењу.

Након што Србија преда извештај ГРЕВИО, уследиће двогодишњи процес евалуације извештаја и активности које је држава предузела обавезавши се на примену Истанбулске конвенције.

Наглашенo је да је у питању веома важан процес који ће нашој земљи дати смернице и препоруке за даље активности усмерене на борбу против родно заснованог насиља.

Координационо тело за родну равноправност, као институција препозната од Савета Европе за координацију извештавања и прикупљања свих релевантних информација и података потребних за припрему државног извештаја ГРЕВИО експертској групи, захваљује свим партнерима и ресорним институцијама које су дале допринос у припреми овог важног документа. (извор: Тањуг)

 « Назад