Усклађивање законодавства са Директивом о правима жртава

У складу са нацртом Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела и Акционим планом, Мисија ОЕБС-а у Србији је у оквиру трогодишњег „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији”, који финансира Европска унија, координирала и формирање још две експертске групе које ће радити на нацртима неопходних измена и допуна кривичноправних и правосудних закона и пратећих подзаконских аката. Ово је неопходно како би се обезбедила њихова усклађеност са одредбама Директиве 2012/29/ЕУ и омогућило оснивање и рад Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима.

У раду експертских група учествују представници судова, тужилаштава, невладиних организација и главних партнера у реализацији пројекта – Министарства правде Републике Србије, Мисије ОЕБС-а у Србији и Делегације ЕУ у Србији.


 « Назад