Унапређење права жртава - медијска радионица 3

Ниш - „Од јануара 2012. године до маја 2019. године СОС телефон у Србији је примио 36 770 позива од стране 5589 клијената који су пријавили неки вид трговине људима и злостављања. Поступајући по тим позивима идентификовано је 504 жртава трговине људима. Од тог броја 34 посто била су деца” – ово су неки од података које је изнела Марија Анђелковић директорка невладине организације „Астра” на медијској радионици коју је у Нишу, у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” организовала Мисија ОЕБС-а у Србији.

У овом пројекту, који финансира ЕУ, Мисија ОЕБС-а у Србији је изабрани партнер Министарства правде, а медијске радионице чине део активности које су усмерене на подизање свести јавности о правима и подршци жртвама и сведоцима.

На трећој по реду радионици, која је овога пута окупила новинаре са југа Србије, кроз интерактивни рад са представницима правосуђа, невладиних организација и медијским стручњацима, размотрен је низ важних питања из домена права и подршке жртвама и сведоцима, као што су: начини на који се Србија бави унапређењем права жртава, спречавањем насиља и секундарне виктимизације, идентификовање главних елемената процеса унапређења остваривања права жртава и идентификовање кључних учесника, специфичности извештавања о жртвама и сведоцима.

„Данас је више него икада у рукама медија снажан алат да буду прекретница која жртвама може много помоћи да се њихов положај унапреди али исто тако може значајно одмоћи” – констатовала је др Милица Колаковић Бојовић, научни сарадник Института за криминолошке и социолошка истраживања, која је и национални експерт ангажован за израду Нацрта стратегије и Акционог плана за унапређење положаја жртва кривичних дела.

Она је истакла и да је најзначајнија новина коју доносу стратегија препознавање чињенице да је жртви потребна свеобухватна системска подршка која ће од момента када је почињено кривично дело водити рачуна о интересима и правима жртве и омогућава њену заштиту и адекватну помоћ.

Представницима медија предочени су и главни недостаци у извештавању медија о жртвама и њиховим правима и указивано на могућности унапређења извештавања и допринос који, самим тим медији могу дати у креирању безбеднијег, хуманијег и праведнијег друштва.« Назад