Унапређење права жртава - медијска радионица 2

Нови Сад - Поред информативне медији имају и значајну едукативну улогу, а од начина извештавања у великој мери зависи и сензибилизација јавности. Управо зато важан део спровођења пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” представља и развој сарадње са медијима, али и унапређење њихових знања о правима и подршци жртвама. У том циљу, после семинара у Београду, друга медијска радионица одржана је у Новом Саду, а присуствовали су јој представници медија из више градова у Војводини.

„Унапређење остварења права жртава у великој мери зависи и од подизања свести јавности о значају подршке жртвама и сведоцима и у том смислу је важно побољшати квалитет и медијског извештавања о жртвама и њиховим правима, укључујући и право на подршку” – рекла је Имола Шорош, правни саветник Мисије ОЕБС-а у Србији.

Представницима медија је о постојећој ситуацију у погледу права и подршке жртвама, као и о решењима која ће бити предвиђена будућом Националном стратегијом о унапређењу положаја жртава и сведока кривичних говорила и судија Вховног касационог суда, Радмила Драгичевић Дичић.

Део радионице посвећен је и анализи медијског извештавања о жртвама, као и смерницама за унапређење извештавања о правима жртава и сведока.

Заједничка оцена присутних представника медија је да овакви интерактивни семинари у значајној мери доприносе квалитету извештавања, али да би било нужно обезбедити и већи утицај на оне медије који и о жртвама пишу на сензационалистички начин, а најчешће не учествују у медијским тренинзима којима је циљ унапређење професионалног рада медија.

Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” као изабрани партнер Министарства правде, спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији, а финансира га Европска унија.« Назад