Унапређење права жртава - медијска радионица 1

Београд - Познавање права жртава, укључујући и право на подршку, први је корак ка њиховом остварењу и у томе је улога медија веома важна – једна је од порука прве медијске радионице о унапређењу извештавања о жртвама и сведоцима кривичних дела, која је у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” одржана у Београду.

Пројекат чији је циљ изградња свеобухватног националног система подршке жртвама кривичних дела, као изабрани партнер Министарства правде, спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији, а финансира га Европска унија.

У оквиру семинара новинаре су са решењима која ће донети нова Национална стратегија за остваривање права жртава упознале др Милица Колаковић Бојовић, стручна консултанткиња и Тамара Мировић, заменица републичког јавног тужиоца. Оне су између осталог говориле о механизмима за олакшавање поступака, унапређењу инфраструктуре судова и тужилаштава која ће допринети и томе да жртве не морају физички да се срећу са осумњиченим нападачима, као и о оспособљавању стручних служби које пружају подршку жртвама. Посебна пажња посвећена је положају и подршци за посебно осетљиве група, као што су жртве силовања, насиља у породици, деца, жртве трговине људима или злочина из мржње.

Новинари су кроз интерактивни рад са представницима правосуђа и медијским стручњацима размотрили кључне елементе и учеснике процеса унапређења остваривања права жртава, размотрили специфичности извештавања о жртвама и сведоцима и сагледали могућности којима медији и сами могу допринети бољој позицији жртава и креирању безбеднијег, хуманијег и праведнијег друштва.« Назад