Унапређење положаја жртава и сведока у кривичноправном систему

Приступ правди у којем се жртва ставља у средиште кривично-правног поступка, опредељење је које је прихватила и Србија, а у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела“ који финансира Европска унија, а као изабрани партнер министарства правде спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији - у последње четири године остварила и значајне напретке.

Eврoпски дaн жртaвa криминaлa ове године се обележава конкретним помацима у погледу заштите права и обезбеђења подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији.

Србија је добила Националну стратегију за унапређење положаја жртава и сведока, креиран је и реализује се Акциони план, а значајни помаци учињени су у погледу остварења права жртава на накнаду штете и обезбеђивању услова за сведочења посредством видео линка која омогућавају избегавање секундарне виктимизације и давање квалитетнијих исказа. У оквиру јачања капацитета правосуђа и пружалаца подршке жртвама и сведоцима, спроведен је низ обука у којим је учествовало више од 120 тужилаца, судија, адвоката, полицијских службеника и представника невладиног сектора.

Више информација о до сада оствареним конкретним резултатима, њиховом значају и примени у пракси, као и о будућим корацима на конференцији за медије ће говорити:

• Бекир Дудић, главни координатор у Дирекцији полиције, Министарство унутрашњих послова
• Дарја Котуровић, експерткиња на ИПА пројекту „ЕУ за правду“ при Министарству правде
• Тамара Мировић, заменица републичког јавног тужиоца
• Оливера Ђурић, судија Вишег суда у Београду
• Ивана Јосифовић, судија Вишег суда у Новом Саду« Назад