У подршци жртвама медији имају важну улогу

Познавање права, први је корак ка њиховом остварењу, због чега је улога медија изузетно значајна и у погледу оснаживања положаја и права жртава и сведока кривичних дела – порука је коју су чланови радне групе пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији” пренели представницима медија у Србији.

Циљ пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ је успостављање свеобухватног националног система информисања, помоћи и подршке жртвама и сведоцима у оквиру кривичноправног система у Србији. То укључује и поспешивање институционалних реформи и јачање капацитета служби подршке жртвама и сведоцима у полицији, јавним тужилаштвима, судовима и у организацијама цивилног друштва, као и остварење њихове ефикасне међуинституционалне сарадње.

Пројекат, као изабрани партнер Министартва правде, спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији, а финансира га Европска унија.

Радни састанак организован је у циљу детаљнијег упознавања медија са досадашњим резултатима пројекта међу којима је најважнији израда радног текста нацрта Националне стратегије за оснаживање права жртава и сведока који ће јавности бити представљен 22. фебруара на Европски дан жртава кривичних дела.

Представници медија упознати су са најзначајнијим елементима текста будуће Националне стратегије која као најважнију новину доноси и успостављање Националне мреже подршке коју ће поред служби подршке у судовима, чинити и службе у другим државним институцијама и невладиним организацијама.

Радном састанку са медијима присуствовали су помоћник министра правде Чедомир Бацковић, чланови Радне групе за израду Националне стратегије – Тамара Мировић, заменик Републичког јавног тужиоца и Татјана Лагумџија, члан Државног већа тужилаца, Марија Анђелковић, директорка НВО АСТРА, изабрани експерт др Милица Колаковић – Бојовић, и чланови пројектног тима Мисије ОЕБС-а у Србији, Наташа Новаковић и Имола Шорош.« Назад