У новој школској години 74 саветника за заштиту од насиља у школама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја најавило је да ће од нове школске године ангажовати 74 саветника за заштиту од насиља у школама.

Ови саветници ће проћи додатну обуку о прописима и процедурама у области заштите од насиља, права, одговорности и обавезе запослених и деце, односно ученика и родитеља. Посебна пажња у обуци ће бити посвећена заштити деце од насилног екстремизма, трговине људима, породичног и дигиталног насиља.

Саветнике за заштиту од насиља предложили су просветни саветници, који ће директно са њима да сарађују и чине тим који ће у свакој школској управи бити додатна помоћ. Они ће помоћи у решавању свих околности и потреба локалних средина и осигурати да се у установама доследно делује у складу са прописима у ситуацијама насиља.

Законом о основама система образовања и васпитања предвиђено је ангажовање спољних сарадника саветника. Решење за избор саветника потписује министар просвете, на основу конкурса или на предлог просветног саветника надлежне школске управе.« Назад