Стратегија за превенцију насиља над децом

Влада Србије је усвојила Стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године.

Овај нови документ, реализован уз подршку Уницефа, акценат целокупног деловања ставља на систематски превентивни рад свих институција, али и контролу реализације дефинисаних мера.

У документу се констатује да је насиље над најмлађима, посебно у породици, последњих година знатно увећано. Према извештајима центара за социјални рад, број деце жртава породичног насиља је достигао 8.297 у 2017, што је готово два и по пута више него 2013. Чак 43 одсто деце има искуство насилног дисциплиновања у породици, а сваке године више од 1.000 деце буде издвојено из својих породица.



« Назад