Смернице за накнаду штете жртвама – Београд

Унапређењем судске праксе жртве тешких кривичних дела ће лакше моћи да остваре право на накнаду штете него што су то чиниле до сада, када су најчешће упућиване на дуготрајне парнице. Ово ће обезбедити примена „Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном и парничном поступку” које је израдила Радна група Врховног касационог суда (ВКС), а чију израду и публиковање је обезбедила Мисија ОЕБС-а у Србији.

Ове Смернице су најпре представљене на Судијским данима у Врњачкој бањи, а у циљу подробнијег упознавања што већег броја судија, тужилаца, адвоката и других учесника у процесима, од новембра је почела и серија презентација у неколико градова у Србији.

Прва стручна презентација која ће допринети ефикаснијим поступцима накнаде штете одржана је у Београду, а присуствовали су представници Виших јавних тужилаштава Београда, Смедерева, и Ваљева, као и Виших судова у Београду, Панчеву и Смедереву.

Поред општих упутстава и објашњења која садрже Смернице, учесници скупа посебну пажњу су посветили делу који представља конкретан приручник о поступању, односно доноси модел наредбе о вештачењу, модел дела изреке пресуде у ком се одлучује о имовинскоправном захтеву, као и релевантне примере из судске праксе грађанских одељења из предмета накнаде штете настале као последице кривичног дела.

Представљање Смерница реализује се као део пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији”, који финансира Европска унија, а спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији као изабрани партнер Министарства правде.« Назад