Са медијима о значају и начину функционисања видеоконференцијског сведочења

Могућност сведочења путем видео-линка у кривичном поступку добила је своју практичну реализацију у правосуђу Републике Србије од марта 2021. године, увођењем савремене видеоконференцијске опреме. Један од пет виших судова у којима је ова опрема инсталирана је и Виши суд у Новом Саду који ће на вебинару за медије представити начин функционисања видеоконференцијског сведочења у кривичним поступцима у овом суду.

Видеоконференцијска опрема у вишим судовима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару, као и опрема за посебне просторије за овај тип сведочења обезбеђена је захваљујући пројекту „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији”, који спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији као изабрани партнер Министарства правде, а финансира Европска унија.

Овај вид сведочења омогућава да жртве и сведоци кривичних дела приликом испитивања не долазе у додатни сусрет са окривљенима, чиме се избегава накнадна трауматизација и виктимизација жртве, а њен исказ постаје потпунији и јаснији.

На вебинару ће са медијима о томе како све то функционише у пракси, на који начин видео-конференцијска опрема важна и како доприноси остварењу права жртава, а како ефикаснијем раду правосудног система Републике Србије разговарати Мирослав Алимпић, председник Вишег суда у Новом Саду, Јелена Остојин, службеник за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела у Вишем суду у Новом Саду, Ивана Јосифовић, судија Вишег суда у Новом Саду и Зоран Јаковљевић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду.« Назад