Први циклус обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених

У циљу снажења система подршке жртвама и сведоцима кривичних дела и јачања капацитета адвоката за процесни улогу пуномоћника оштећених током пролећа је у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ одржан низ специјализованих семинара у Београду, Новом Саду, Нишу и Новом Пазару.

Имајући у виду да су у погледу права жртава криминала учињени значајни помаци, обуке су имале за циљ да адвокате подробније упознају са Националном стратегијом за унапређење положаја жртава и Акционим планом, те да обезбеде стицање специјализованих знања и вештина за заступање жртава кривичних дела у судским поступцима.

О процесним радњама у кривичном поступку, правима обавезама и процесној улози, говорио је адвокат Миро Оровић, о имовинско-правном захтеву адвокат Владимир Маринков, док је о утврђивању потреба жртава за заштитом од секундарне и поновне виктимизације, као и од одмазде и застрашивања током кривичног поступка говорила психотерапеуткиња Биљана Славковић. Она је адвокате који ће имати и улогу пуномоћника оштећених упутила и у вештине комуникација и начине приступа, система рада и подршке жртвама и сведоцима.« Назад