Представници цивилног друштва у УО Пројекта „Подршка жртвама и сведоцима“

Чланови Управног одбора Пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ постали су и представници организација цивилног друштва.

Пројекат спроводи Министарство правде, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и уз подршку Европске уније. Циљ пројекта је да се омогући успостављање националне мреже служби за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела, као дела кривичноправног система у Републици Србији. Једна од најважнијих активности јесте израда Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела и пратећег акционог плана за спровођење Стратегије.

Комисија коју су чинили представници Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, након спроведеног Јавног позива, за представнике цивилног друштва у Пројекту изабрали су: Ивану Стефановић, коју је кандидовало Српско удружење за кривично правну теорију и праксу; Марију Анђелковић, коју је кандидовала АСТРА – Акција против трговине људима и Милана Антонијевића, кога је кандидовао ЈУКОМ – Комитет правника за људска права.

Задаци чланова Управног одбора обухватају:

  • учешће у консултацијама о насталим потребама за спровођење пројекта,
  • пружање савета током спровођења пројекта,
  • коментарисање и допуњавање плана рада пројекта,
  • препоручивање стратегије за реализацију пројекта,
  • прегледање и упућивање коментара/препорука и одобравање извештаја и давање мишљења о обавезним извештајима из уговора,
  • спровођење коначне евалуације спровођења пројекта кроз достављање коментара о завршном извештају,
  • препоручивање стратегије одрживости и даљих активности.

Управни одбор чине представници Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства за европске интеграције, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Делегације Европске уније, Мисије ОЕБС-а у Србији и невладиних организација АСТРА, ЈУКОМ и Спрско удружење за кривичноправну теорију и праксу.

 « Назад