Представљена стратегија ЕУ у области права жртава кривичних дела

Европска комисија је представила прву стратегију ЕУ у области права жртава кривичних дела чији је циљ обезбедити да се све жртве кривичних дела могу потпуно поуздати у своја права, независно од тога где је у ЕУ кривично дело почињено. Такође, на примену прописа ЕУ о правима жртава посебно се подстичу и све државе кандидати и будући кандидати за чланство у Европској унији.

Стратегија фокус ставља на два циља: први је оснажити жртве да пријављују злочине, да траже одштете и, коначно, да се могу опоравити од последица злочина; други циљ је, сарађивати са свим релевантним актерима у подручју права жртава.

Стратегија као пет кључних приоритета истиче:

1. Квалитетно комуницирање са жртвама и обезбеђивање сигурног окружења како би жртве могле пријавити злочин
2. Бољу заштиту и подршку најугроженијим жртавама
3. Помагање жртвама да добију одштету
4. Побољшавање координације и сарадње међу актерима који су активни у подручју права жртава, а чему треба да погне постојање и спровођење националних стратегија за заштиту права жртава
5. Јачање међународне димензије права жртава које се спроводи и развојем са радње у оквиру Уједињених нација и Савета Европе, као и блиском сарадњом са земљама кандидатима за пријем у ЕУ

Извор и фото: europa.eu« Назад