Правни положај жртава једна од кључних тема јубиларног саветовања

Јубиларно, шездесето редовно годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, ове године ће бити посвећено кривично правној заштити жртава, правосуђу у доба пандемије короне и Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетника након 15 година примене.

Саветовање ће отворити Јасмина Васовић – председница Врховног касационог суда, Јан Брату (Јан Браатху) – шеф Мисије ОЕБС-а у Србији, Ненад Вујић – директор Правосудне академије, Ивана Стевановић – директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања и Југослав Тинтор – председник Адвокатске коморе Београда.

Мисија ОЕБС-а у Србији годинама пружа подршку јачању кривичноправног система Србије, а већ четири године реализује и пројекат „Подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“.

Циљ пројекта који финансира Европска унија, а Мисија ОЕБС-а у Србији спроводи као изабрани партнер Министарства правде, је успостављање свеобухватног националног система информисања, помоћи и подршке жртвама и сведоцима у оквиру кривичноправног система у Србији.

На тај начин пројекат доприноси владавини права и јачању правосудног система РепубликеСрбије ради бољег усклађивања са међународним и европским правним стандардима.« Назад