Почеле обуке адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених

Пуномоћници оштећених имају веома важну улогу у остваривању права жртава кривичних дела. Када се адвокати нађу у улози пуномоћника нужно је да имају специјализована знања и вештине за заступање жртава кривичних дела у судским поступцима.

Управо због тога, у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ почео је први циклус “Обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених”. Ове обуке адвокате упознању са Националном стратегијом за унапређење положаја жртава, као и низом специзифичних знања која се тичу процесних радњи у кривичним поступцима, права, обавеза и процесне улоге, утврђивања потребе жртава за заштитом од секундарне и поновне виктимизације, као и од одмазде и застрашивања током кривичног поступка, вештина комуникације и приступа, система рада и подршке жртвама и сведоцима и имовинско-правног захтева.

У овом циклусу прва обука одржана је у Београду, а следе обуке у Новом Саду, Нишу и Новом Пазару. Крајем прошле године оваква обука одржана је и у Чачку.

У сарадњи са адвокатским коморама у Србији, обуке организује Мисија ОЕБС-а у Србији, као изабрани партнер министарства правде и имплементатор пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ који финансира ЕУ.« Назад