Пашалић: У Србији нема системске тортуре

Поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре, Заштитник грађана је констатовао да у Србији не постоји системска тортура, већ појединачни случајеви, и истакао унапређење заштите права лица лишених слободе.

„Иако се у пракси тортура и нечовечно поступање јавља код полицијских и затворских службеника према лицима лишеним слободе, које се огледа првенствено у прекомерној примени силе, поред њих посебно су угрожена лица која у психијатријским установама и установама социјалне заштите домског типа“, саопштио је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

Оценио је да ограничења слободе тих лица, материјални услови смештаја и неодговарајући кадровски капацитети у установама у којима су, стварају ризик да постану жртве злостављања и нехуманог поступања.

Извор: Бета« Назад