Округли сто о остваривању права на накнаду штете

Остваривање права на накнаду штете жртава тешких кривичних дела у кривичном поступку и изазови у реализацији – биле су теме округлог стола на коме су данас учествовале судије Врховног касационог суда и представници судова из четири апелациона центра у Србији.

Округли сто организовала Мисија ОЕБС-а у Србији, као изабрани партнер министарства правде у спровођењу пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, који финансира ЕУ.

Скуп су уводним излагањима отвориле судија Радмила Драгичевић Дичић и Љубица Милутиновић, дугогодишње судије Врховног касационог суда и јавни тужилац Татјана Лагумџија.

О судској пракси у погледу остваривања права на накнаду штете жртвама кривичних дела, реферате су поднели представници судова из четири апелациона центра (Београд, Крагујевац, Нови Сад, Ниш) и Вишег суда у Врању , а значајна пажња посвећена је уоченим изазовима у реализацији у сарадњи са Врховним касационим судом и Републичким јавним тужилаштвом.

Учесници скупа констатовали су да су одређени позитивни помаци по питању кривичних предмета у којима је правноснажно досуђена накнада штете оштећенима за нематеријалну штету. Закључено је и да би било целисходно размотрити могућност увођења државног компензационог фонда за жртве кривичних дела, као што то одређени међународни и европски инструменти предвиђају, као и да је за унапређење судске праксе потребно континуирано одржавање саветовања ради праћења судске праксе и усклађивања поступања свих судова широм Србије.« Назад