Одржан први циклус семинара за полицијске службенике

Припадници полиције са подручја Београда, Новог Сада, Крагујевца и Ниша учествовали су у протекла два месеца у низу дводневних Инструктивних семинара за полицијске службенике у функцији контакт тачака са жртвама и сведоцима кривичних дела.

У средишту инструктивних семинара било је упознавање полиције са правима жртава, као и са Обавезним инструкцијама МУП-а за поступање према оштећенима. Ове инструкције односе се информисање оштећених, као и на процену ризика рањивости и потреба за мерама заштите и подршке жртава криминала. Посебна пажња посвећена је овим поступањима у случајевима када су оштећени малолетна лица.

Будући да су полицијски службеници најчешћа прва „контакт тачка“ оштећених, посебан део семинара чинила је и обука о комуникационим вештинама у поступању са жртвама и сведоцима кривичних дела.

Инструктивни семинари за полицијске службенике део су пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ који финансира ЕУ, а као изабрани партнер министарства правде спроводи Мисија ОЕБС-А у Србији.

Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ финансира ЕУ У циљу давања доприноса унапређењу положаја жртава и стварању свеобухватног система помоћи и подршке жртвама и сведоцима кривичних дела, ови инструктивни семинари за полицијске службенике одржаваће се континуирано широм Србије.« Назад