Обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених

Адвокати у улози пуномоћника оштећених имају изузетно важну улогу у остваривању права жртава кривичних дела. Право на ангажовање пуномоћника из реда адвоката гарантују закони, а да то право има обавезан је да га информише већ при првом контакту сваки овлашћени орган са којим је жртва дошла у контакт без обзира да ли се ради о полицији, тужилаштву суду или специјализованој невладиној организацији.

Имајући у виду да су у погледу права жртава криминала учињени значајни помаци, те да је усвојена Национална стратегија за унапређење положаја жртава и сведока са пратећим Акционим планом од краја прошле године почела је и серија „Обука адвоката за процесну улогу пуномоћника оштећених”.

Ове године овај тип обука биће учестало организован широм Србије са циљем да се учесници боље упознају са процесном улогом, правима и обавезама оштећеног у кривичном поступку, улози пуномоћника у остваривању имовинскоправног захтева, службама за пружање подршке и стратешком оквиру за унапређење положаја жртава и сведока кривичних дела, као и са основама комуникације и приступа у раду са жртвама/оштећенима.

Прва у низу оваквих обука одржава се данас у Београду у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ који, као изабрани партнер Министарства правде реализује Мисија ОЕБС-а у Србији, а финансира ЕУ.

Обуке обухватају стицање специјализованих знања и вештина за заступање жртава кривичних дела у судским поступцима, а у њиховој организацији учествују локалне адвокатске коморе, као и Адвокатске коморе Србије и Војводине.

О процесним радњама у кривичном поступку, правима обавезама и процесној улози, као и о Националној стратегији и корацима у реализацији коју предвиђа Акциони план, адвокатима који у процесима учествују и као пуномоћници оштећених, говориће адвокат Миро Оровић. Утврђивање потребе жртава за заштитом од секундарне и поновне виктимизације, као и од одмазде и застрашивања током кривичног поступка говориће психотерапеуткиња Биљана Славковић која ће полазнике обука упутити и у вештине комуникација и начине приступа, система рада и подршке жртвама и сведоцима, док ће предавања о имовинско правном захтеву држати адвокат Владимир Маринков.« Назад