Мисија ОЕБС-а у Србији и Делегација ЕУ обележавају Европски дан жртава кривичних дела уз допринос Србији у бољем третману жртава

Поводом Европског дана жртава кривичних дела који се обележава 22. фебруара, на стручној панел дискусији коју је организовала Мисија ОЕБС-а у Србији констатован је позитиван тренд у унапређењу подршке жртвама и заштити њихових права пред правосуђем и полицијом у Србији.

Као део већег пројекта вредности 1,5 милиона евра који финансира Европска унија, данашњи догађај је организован са циљем подршке државним реформама кривичноправног система и усаглашавању са међународним стандардима у правима жртава. Догођај је усредсређен на оцену спровођења Националне стратегије Србије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2020–2025. године. Кроз новчана средства Европске уније, Мисија ОЕБС-а пружа помоћ Министарству правде у спровођењу Стратегије, у оквиру вишегодишњег пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији”.

„Многе жртве не знају своја права и често су превише уплашене да би пријавиле кривично дело. Последица тога је да се глас жртава не чује а злочини пролазе некажњено. Због тога сви морамо удружити снаге и радити заједно на оснаживању жртава, нарочито оних најрањивијих, као и на пружању адекватне подршке. Србија је већ учинила неколико позитивних реформи, укључујући усвајање Стратегије за остваривање права жртава. Охрабрујемо Србију да убрза своје планиране реформе како би се свим жртвама кривичних дела у Србији обезбедила њихова права у потпуности, као и заштита”, изјавио је шеф Делегације ЕУ у Србији, Емануеле Жиофре, у видео поруци.

„Блиско сарађујемо са судијама, јавним тужиоцима и Министарством унутрашњих послова како бисмо ојачали усмерење кривичноправног система на жртве. Иако промене у овој сложеној области захтевају време, реформе су очигледно у току”, рекао је амбасадор Јан Брату, шеф Мисије ОЕБС-а у Србији.

Сагласивши се да је процес у току, представници виших судова у Београду и Новом Саду, Републичког јавног тужилаштва, Министарства правде и Министарства унутрашњих послова сложили су се око потребе успостављања свеобухватног система подршке жртвама заједно са делотворним механизмима упућивања. Поједини кораци у овом правцу подразумевају коришћење видеоконференцијске опреме приликом испитивања посебно осетљивих сведока, досуђену накнаду штете за жртве у пресудама којима се потврђују споразуми о признању кривице, као и реформе у полицијским процедурама које се односе на информисање жртава о њиховим правима и процену ризика њихове рањивости.

Правосуђе и полиција у Србији наставиће са добијањем подршке у оваквим подухватима кроз овај пројекат, као део ширих напора Европске уније и ОЕБС-а у циљу већег поштовања људских права, као и процесних гаранција у кривичноправном систему.« Назад