Мисија ОЕБС-а организује регионалну конференцију

Регионална стручна конференција на тему постигнућа и изазова у унапређењу права жртава, коју је организовала Мисија ОЕБС-а у Србији уз подршку Европске уније, одржана је данас у Београду.

Конференција је била прилика да се подстакне размена искуства међу припадницима академске заједнице и практичарима из региона са сличном правном праксом, као и да се представе налази публикације научних и истраживачких радова под насловом „Жртва кривичног дела и кривичноправни инструменти заштите”. Догађају је присуствовало око 60 стручњака и практичара у кривичноправној области из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Северне Македоније, Словеније и Србије.

„Ова конференција, коју подржава Мисија ОЕБС-а, посвећена је положају и правима најрањивијих учесника у кривичном поступку – жртвама кривичних дела. У оквиру свог мандата, Мисија ОЕБС-а помаже Србији да унапреди стратешки оквир и капацитете за успостављање потпуно функционалне националне мреже за подршку жртвама, у складу са обавезама у оквиру ОЕБС-а и међународним стандардима”, изјавила је Сара Груен, заменица шефа Мисије ОЕБС-а у Србији, на отварању конференције.

„У савременом свету, који одликује савремен ритам живота и кретања, процењује се да у Европској унији сваке године 75 милиона људи, односно 15% становништва Уније, постају жртве кривичних дела. Људи који постану жртве кривичних дела имају читав низ потреба, које се разликују од жртве до жртве, те данашња политика Европске уније од правосудних система захтева да као минималан стандард обезбеде приступ заснован на жртвама. То подразумева, између осталог, и потребу жртава и њихових породица да буду информисани о својим правима, да им се пружи социјална и психолошка подршка и обезбеди финансијска накнада штете. У Србији је примећено неколико позитивних новина у области процедуралних права, док је напредак у неколико других области спорији, о чему сведочи и најновији Годишњи извештај Европске комисије. Кроз пројекте као што је овај о којем данас разговарамо, Европска унија настоји да подстакне Србију да се додатно усмери на ову област, што подразумева и старање о томе да жртве кривичних дела приме накнаду штете у кривичном поступку,” истакла је Леонета Пајер из Делегације Европске уније у Србији.

Конференција је била прилика да се испитају сва актуелна питања у вези са подршком жртвама, као и да се оцени усаглашеност кривичноправних система у Србији и другим земљама региона са међународним стандардима. На догађају су учесници обавешетени и о тренутном стању у спровођењу Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела 2020–2025. године, које Мисија ОЕБС-а подржава кроз активности на пројекту „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији”, финансираном од стране Европске уније.

Нагласивши значај поштовања основних права жртава – од којих су многа већ утврђена у законодавствима земаља региона – учесници су приметили напредак у виду појединих измена кривичног законодавства, али су такође подвукли важност изградње институционалних капацитета, као и потребу за даљом едукацијом практичара, све са циљем пуне реализације ових права у пракси.

Годишња конференција и публикација део су пројекта који финансира Европска унија, а спроводи Мисија ОЕБС-а, усмереног на веће поштовање људских права и већу ефикасност кривичног поступка.« Назад