Комуникацијске вештине у раду полиције са жртвама

Полиција је најчешћа прва контакт тачка жртава и сведока криминала, што додатно указује на потребу континуираног унапређивања поступања полиције у контакту са жртвама и сведоцима кривичних дела. Остваривање права жртава подразумева адекватно опхођење према жртвама и сведоцима, а то значи познавање њихових права, као и психолошких карактеристика жртава и вештина комуникација. Управо због тога у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ Мисија ОЕБС-а у Србији је као његов имплементатор и одабрани партнер Министарства правде, почела спровођење и низа обука за полицијске службенике у домену комуникацијских вештина.

Комуникацијске вештине важне су у контакту и раду са жртвама кривичних дела, а подразумевају: вештине успостављања контакта и односа поверења са странкама; давања јасне и детаљне информације; активног слушања и реаговања у ситуацијама интензивних осећања.

Уз преношење теоријских знања, психолошкиње проф. др Јелена Врањешевић и Драгана Ћук Миланков припаднике полиције упознаће и са низом конкретних карактеристичних примера, као и са применом комуникационих вештина у свим фазама поступка.

Обуке о комуникацијским вештинама за припаднике полиције у функцији контакт тачака ће у овом циклусу бити одржане у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, а чине део пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ који финансира Европска унија.« Назад