Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Управном одбору пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији"

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Министарство правде упућују Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Управном одбору пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији", који заједнички реализују Министарство правде и Мисија ОЕБС у Србији, уз финансијску подршку Европске уније.

Циљ пројекта, који се реализује наредне три године, је да помогне у успостављању националне мреже служби за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела као дела система кривичног правосуђа у Републици који заједнички реализују Министарство правде и Мисија ОЕБС у Србији, уз финансијску подршку Европске уније Србији, укључујући институционализацију служби за подршку жртвама и сведоцима и развијање ефикасног механизма за координацију њиховог рада. Једна од најважнијих пројектних активности обухвата процес израде Националне стратегије за права жртава и пратећег акционог плана уз Стратегију.

Како би се остварили циљеви пројекта и осигурала његова реализација, на почетку пројекта биће формиран Управни одбор Пројекта који ће се састајати квартално и бити сачињен од представника Министарства правде, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Републичког јавног тужилаштва, Врховног касационог суда, Министарства унутрашњих послова, пружалаца подршке жртвама и сведоцима, као и Делегације Европске уније и Мисије ОЕБС у Србији.

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор 3 (три) кандидата из реда представника организација цивилног друштва који ће бити предложени на именовање министру правде за чланство у Управном одбору пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији”.

За учешће у раду Управног одбора и долазак и одлазак са састанака није предвиђена материјална надокнада.

Рок за подношење пријава траје од 15. до 29. јуна 2018. године.

 « Назад