Изазови у остваривању права на накнаду штете

Остваривање права на накнаду штете једно је од важних права жртава кривичних дела на чијем унапређењу Србија континуирано мора да ради. У том циљу израђене су и „Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку“, а о њиховој примени дискутовали су и представници правосуђа на округлом столу који је организовала Мисија ОЕБС-а у Србији.

Скуп су уводним излагањима отвориле судија Радмила Драгичевић Дичић и Љубица Милутиновић, дугогодишње судије Врховног касационог суда и јавни тужилац Татјана Лагумџија.

О судској пракси у погледу остваривања права на накнаду штете жртвама кривичних дела, реферате су поднели представници судова из четири апелациона центра (Београд, Крагујевац, Нови Сад, Ниш) и Вишег суда у Врању , а значајна пажња посвећена је уоченим изазовима у реализацији у сарадњи са Врховним касационим судом и Републичким јавним тужилаштвом.

Уочени су одређени позитивни помаци по питању кривичних предмета у којима је правноснажно досуђена накнада штете оштећенима за нематеријалну штету. Са друге стране констатовано је да би било целисходно размотрити могућност увођења државног компензационог фонда за жртве кривичних дела, као што то одређени међународни и европски инструменти предвиђају. Редовно одржавање саветовања и округлих столова на тему унапређења судске праксе и дискутовања о изазовима би било нужно ради усклађивања поступања свих судова широм Србије, констатовано је на скупу.

Округли сто о остваривању права на накнаду штете жртава кривичних дела организован је у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ који као изабрани партнер министарства правде спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији, а финансира га Европска унија.

 « Назад