Формирано координационо тело за подршку жртвама кривичних дела

Влада Републике Србије, 22. априла 2021. године, донела је одлуку о оснивању Координационог тела за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима, чији је задатак континуирано праћење и унапређивање подршке жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима. Оснивање координационог тела део је реализације Акционог плана везаног за спровођење Стратегије за унапређење положаја жртава кривичних дела и сведока, донесене јула прошле године.

Координационо тело ће, између осталог, прикупљати и анализирати податке Националне мреже за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима, организовати састанке са надлежним органима, организацијама цивилног друштва и академском заједницом ради анализе актуелних проблема и дефинисања могућих решења, усвајати препоруке за унапређење рада и пратити спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији и развијати међународну сарадњу у области подршке жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима.

Председница Координационог тела је министарка права Маја Поповић, а чланови су изабрани из редова министарства правде, министарства унутрашњих послова, министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања, министарства здравља, Врховног касационог суда, Високог савета судства, Републичког јавног тужилаштва, Државног већа тужилаца, Правосудне академије, цивилног сектора и академске заједнице.

Успостављање свеобухватног националног система информисања, помоћи и подршке жртвама и сведоцима део су пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ који финансира Европска унија, а као изабрани партнер министарства правде спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији.« Назад