Европски дан жртава – Стварамо мрежу подршке

Србија обележава Европски дан жртава злочина покретањем кампање јачања свести јавности „Стварамо мрежу подршке“ промовисање права жртава, разумевање њиховог положаја и снажење подршке коју заслужују.

Дајући свој допринос овом циљу учешће у кампањи узели су и познати уметници и спортисти: Горица Поповић, Стеван Пиале, Ана Радоњић-Зое Кида, Дејан Цукић, Васил Хаџиманов и Дејан Томашевић.

Ова кампања део је континуираног рада на унапређењу положаја оштећених у кривичноправном систему Србије, али и читавом друштву, а реализује се кроз пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела“.

Приступ правди у којем се жртва ставља у средиште кривично-правног поступка, опредељење је које је прихватила и Србија. У циљу фокусирања на право и достојанство жртве, у Србији се ствара мрежа подршке жртвама и сведоцима, а читава јавност едукује о чињеници да жртве имају права на информацију, практичну, правну и психолошку помоћ и подршку од државе и читавог друштва.

У оквиру вишегодишњег пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, који финансира Европска унија, Мисија ОЕБС-а у Србији помаже Министарству правде Србије у реформи кривичноправног система и усклађивању са међународним стандардима о правима жртава и примени Националне стратегије Србије о правима жртава и сведока злочина за период 2020-2025.

 

 « Назад