Европски дан борбе против трговине људима

Жртве морају остварити правду, укључујући право на компензацију, поручује Генерални секретар Савета Европе.

Поводом обележавања 13. ЕУ дана борбе против трговине људима Европска комисија позива државе чланице да окончају некажњивост трговаца тако што ће појачати мере превенције и довођење починилаца пред лице правде.

Истим поводом, генерални секретар Савета Европе Марија Пејчиновић Бурић, позвала је све земље европског континента да учине све како би жртве трговине људима имале приступ правди, укључујући и надокнаду штете жртвама кривичних дела.

Истичући да трговина људима представља најстрашнијих видова експлоатације и злостављања, генерална секретарка Савета Европе је поручила: „Трговци људима морају бити ригорозно гоњени и кажњени, али правда мора да се односи и жртве трговине људима – а то подразумева и њихово право на компензацију, заштиту од могућности да поново буду жртве трефикинга и значајну подршку која им је потребна да се врате нормалном животу”.« Назад