Ефикаснија заштита жртава криминала у судским поступцима

Приступ правди у којем се жртва ставља у средиште кривично-правног поступка, опредељење је које је прихватила и Србија. У складу са Националном стратегијом и пратећим Акционим планом остварује се напредак у унапређењу положаја жртава и сведока, а значајну помоћ у овом процесу пружају Европска унија и Мисија ОЕБС-а у Србији и кроз пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела“ који се реализује већ четири године.

Службе за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних дела постоје и у тужилаштвима и у судовима, а од прошле године имају и најсавременију видео-конференцијску опрему за сведочење жртава и сведока из издвојене специјалне просторије.

Служба за подршку жртвама и сведоцима у Вишем суду у Београду успешно функционише већ 16 година, са поносом истиче председник овог суда и судија Врховног касационог суда Александар Степановић. У Вишем суду у Београду из издвојене и специјално опремљене просторије успешно реализују и сведочења посредством видео-конференцијске везе. „У последње три године остварено је преко 250 конференцијских веза, од којих највећи број лица испитаних посредством видео линка представљају сведоке и жртве у поступцима Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду“ каже Степановић и напомиње да је ова врста сведочења омогућена како за лица у поступцима који се воде пред Вишим судом у Београду, тако и по замолницама других судова, и то како домаћих тако и иностраних.

У Вишем суду у Новом Саду Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима која је почела рад половином 2015. године, функционише као заједничка служба за Основни суд у Новом Саду, Виши суд у Новом Саду и Апелациони суд у Новом Саду, у кривичним поступцима који се воде пред тим судовим. Такође, ова Служба пружа помоћ и подршку и сведоцима и оштећенима у кривичним поступцима који се воде пред Вишим јавним тужилаштвом у Новом Саду и Основним јавном тужилаштву у Новом Саду када сведоци и оштећени од стране тужилаштва добију статус посебно осетљивог сведока.

У циљу заштите жртава и сведока нарочито у погледу избегавања понављања трауме у Вишем суду у Новом саду се од 2013. године приступа и видео линк сведочењима. Међутим, опрема коју је овај суд користио до прошле године била је застарела, па се ретко и користила. То је био разлог што је од половине 2015. године па до почетка 2021. на овај начин испитано само 123 сведока.

Захваљујући пројекту „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ који финансира Европска унија, а као изабрани партнер министарства правде спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији, прошле године је за пет виших судова обезбеђено опремање специјалних просторија и видео-конференцијска опрема за сведочење оштећених и сведока. То је утицало и на значајно повећање овог вида сведочења и у Вишем суду у Новом Саду. „Од кад је пуштена у рад нова опрема, видео-конференцијска веза изузетно добро функционише, у Вишем суду у Новом Саду су само током протекле године на овај начин одржана 104 саслушања“ – каже судија Ивана Јосифовски.« Назад