Дан борбе против насиља над старијима

Иако је насиље над старијима препознато као друштвени проблем пре 45 година, када је 1975. године први пут споменуто у Британском научном журналу као злостављање бакица (granny battering), свет 15. јун обележава од 2011. године када су Уједињене нације прогласиле Дан борбе против насиља над старијима.

Стручњаци широм света сагласни су да се ради о растућем проблему о коме се недовољно говори, па и који се недовољно истражује.

Подаци Светске здравствене организације показују да једна од шест старијих особа доживи злостављање сваког месеца, а да се тек један од 24 случајева насиља над старијима пријављује.

У Србији, последње истраживање на тему злостављања старијих, које је спровео Црвени крст Србије 2016. показало је да је чак 18, 6 одсто старијих жена и мушкараца доживело неки облик злостављања током трећег и четвртог животног доба. Истраживање је спроведено у девет општина, а учествовало је 616 старијих од 60 година. Психолошко насиље доживело је 15, 7 одсто испитаника, занемаривање 13, 4 одсто, физичко насиље доживело је 7,8 одсто, а сексуално 0,3 одсто испитаника.

Према подацима Републичког завода за социјалну заштиту (подаци центара за социјални рад) 2018. године од укупно пријављених случајева насиља 13 одсто су биле старије особе (2.874 жене и 1.623 мушкарца).« Назад