Број жртава трговине људима у порасту

Светски дан борбе против трговине људима обележила је и црна статистика. У првом кварталу 2020. године идентификоване су 34 жртве трговине људима, док је, поређења ради, током читаве 2019. године идентификовано 39 жртава из ове групе.

Према последњем извештају ГРЕТЕ , Експертског тела за борбу против трговине људима Савета Европе и ТИП извештају Стејт Департмента, Србија је учинила значајне помаке у заштити жртава трговине људима, али да је потребно уложити више напора у унапређивање прелиминарне и проактивне идентификације жртава, посебно деце како би се смањила њихова угроженост.

Према Анализи ефективности прелиминарне идентификације, а коју су спровели Центар за заштиту жртава трговине људима и Центар за истраживање и развој друштва ИДЕАС, 57 одсто жртава имало је контакте са државним системима и невладиним организацијама, а да нико није посумњао на њихову експлоатацију.

Како ове организације нуказују да државни систем, али и невладине организације морају да унапреде приступ проактивној идентификацији.

Светски дан борбе против трговине људима – 30. јул, установљен је Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених Нација, новембра 2013. године. Од тада, константно се ради на подизању свести о трговини људима и мерама превенције у циљу сузбијања које морамо имплементирати.« Назад