16 дана активизма - подршка жртвама

Чињеница да су милиони људе сваке године жртве криминала, али и да грађани недовољно познају права жртава и имају низак степен емпатије, те да сами оштећени исказују низак степен самопрепознавања себе као жртве.

У циљу креирања позитивне промене, пројекат „Подршка жртвама и сведоцима“ је у оквиру кампање „16 дана активизма“ организовао низ едукативних медијских гостовања у којима су стручњаци из различитих области говорили о правима жртава, значају адекватних комуникација и препознавању њихових потреба и подизању свести јавности да жртве и сведоци заслужују помоћ и подршку и државе и друштва.

На овај начин дат је допринос бољем познавању и разумевању права жртава и сведока и њиховог положаја.« Назад