Vebinar za medije sa područja Novog Pazara - 17. jun 2021.

Traume za žrtve nažalost često se ne završavaju samim zločinom. Višestruko davanje iskaza u procesima jedan je od vidova njihove sekundarne viktimizacije i naknadne traumatizacije. Kako bi se to svelo na minimum od ovog proleća u Srbiji je počelo uvođenje videokonferencijskog svedočenja za žrtve i svedoke, što predstavlja značajan korak u ostvarivanju prava žrtava i svedoka.

Najsavremenija videokonferencijska oprema i posebno opremljene prostorije za svedočenje od ove godine postoje u višim sudovima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Novom Pazaru. Celokupna oprema za sve sudove je obezbeđena zahvaljujući projektu „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ koji sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, kao izabrani partner Ministarstva pravde, a finansira Evropska unija.

Na koji način ovaj sistem funkcioniše u Višem sudu u Novom Pazaru govoriće:

Slađana Čolović, predsednica Višeg suda u Novom Pazaru
Selma Hodžić, sudijski pomoćnik za pružanje podrške žrtvama i svedocima
Spasoje Čorbić, sudija Višeg suda u Novom Pazaru
• Adnan Baćićani, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru

Učesnici će odgovoriti i na pitanja: Zašto je video-konferencijska oprema važna i kako doprinosi ostvarenju prava žrtava? Kome i na koji način žrtva može da se obrati? Ko ima prava da svedoči posredstvom videokonferencijske veze i kako izgleda ovaj vid svedočenja? Ko, kome i kako ima prava da postavlja pitanja? Ko žrtvi pruža podršku prilikom svedočenja? Kakva je uloga službi za podršku žrtvama? Šta sve to znači za žrtvu, a šta za efikasniji rad pravosudnog sistema Republike Srbije?Kontakt za prijavu: anja.zelic@yahoo.com« Nazad